• news.cision.com/
  • Cantargia AB/
  • Cantargia rapporterar att första patienten behandlats med CAN04 i en fas I studie i USA som studerar kombination med pembrolizumab

Cantargia rapporterar att första patienten behandlats med CAN04 i en fas I studie i USA som studerar kombination med pembrolizumab

Report this content

Cantargia AB meddelade idag att första patienten startat behandling med antikroppen CAN04 och pembrolizumab i en fas I klinisk studie i USA. Studien fortsätter i enlighet med det kliniska protokollet och kommer inkludera upp till 18 patienter.

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot interleukin-1 receptor accessory protein (IL1RAP). Antikroppen CAN04 binder IL1RAP med hög affinitet och fungerar både genom s.k. Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity (ADCC) och blockering av IL-1-signalering. En ny fas Ib klinisk studie undersöker CAN04 i kombination med antikroppen pembrolizumab, som är riktad mot receptorn PD-1 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04452214). I en andra pågående studie undersöks CAN04 i combination med två olika cellgiftsbehandlingar.

Den första patienten har nu doserats med CAN04 i kombination med pembrolizumab, där den senare är en immunterapi som används för många olika cancerformer. Studien kommer genomföras på tre olika sjukhus i USA med målet att undersöka den här kombinationen i upp till 18 patienter med icke-småcellig lungcancer, huvud-halscancer, blåscancer eller malignt melanom, vilka slutat svara på tidigare behandling med pembrolizumab. Rekryteringen beräknas ta 9–12 månader.

Utöver att undersöka CAN04 i samband med cancer-progression efter pembrolizumab-terapi, kan resultaten som erhållits också användas för att potentiellt utöka användandet av CAN04. Resultaten från den här studien, tillsammans med de resultat som erhållits för CAN04 i kombination med platina-baserade cellgifter, kommer ligga tillgrund för studier med CAN04 i kombination med pembrolizumab och cellgifter.

“Immunterapi har blivit en hörnsten i behandlingen av många olika cancerformer och vi är mycket glada att starta en klinisk undersökning med CAN04 i den kontexten. Den här studien är startpunkten för att undersöka möjligheterna för nya patientgrupper att få behandling med CAN04”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

“Patienter som slutar svara på PD-1-baserade terapier, har ännu så länge väldigt få möjligheter till framgångsrik immunterapi. Idén att motverka immunsuppressiva signaler för att erhålla ytterligare meningsfull behandling med immunterapi bortanför antikropparna mot PD-1/PDL-1 är väldigt tilltalande. Jag ser framemot att ta del i den här studien som undersöker tillägg av en sådan ny immunterapi till pembrolizumab” säger Prof Roger Cohen, studiens huvudprövare på Abramson Cancer Center and the Perelman School of Medicine vid University of Pennsylvania.

For further information, please contact
Göran Forsberg, CEO
Telephone: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2020 kl.17.10 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien fokuseras mot kombinationsterapi, men innehåller även monoterapi. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar