Cantargias europeiska patent för hematologiska cancerformer kvarstår som giltigt

Oppositionsprocessen vid det europeiska patentverket (”EPO”) rörande Cantargia AB-s (”Cantargia”) patent för behandling av hematologiska cancerformer är nu avslutad. EPO har avfärdat oppositionen och Cantargias patent kvarstår därmed i oförändrad form.

En tredje part skickade i juni 2016 in en opposition mot Cantargias europeiska patent EP 2467403 som täcker antikroppsbehandling av flera olika former av leukemi. Oppositionsprocessen vid EPO-s ”opposition division” är nu avslutad och patentets ursprungliga form blev inte modifierat. Därmed kvarstår Cantargias patentskydd för antikroppsbehandling mot IL1RAP i hematologiska cancerformer. Beslutet kan dock överklagas.

“Oppositionsprocesserna mot vår patentportfölj runt antikroppsterapi inom solida tumörer liksom hematologiska cancerformer har bekräftat styrkan av dessa patent”, säger VD Göran Forsberg. ”I båda fallen har försöken att ta fram nya argument mot våra godkända patent misslyckats.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2018, kl. 14.00.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar