Caperio ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma

Advania Holding AB:s (”Advania”) offentliga uppköpserbjudande avseende Caperio Holding AB (publ) (”Caperio”) förklarades ovillkorat den 31 maj 2017. Advania äger och kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Caperio och har för avsikt att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier. Acceptfristen för Advanias erbjudande har förlängts till och med den 12 juni 2017, för att kvarvarande aktieägare i Caperio ska ges möjlighet att acceptera erbjudandet.

På begäran av Advania utfärdar styrelsen för Caperio kallelse till extra bolagsstämma att hållas den 27 juni 2017, för val av ny styrelse. Kallelse offentliggörs separat.

Styrelsen för Caperio har vidare, på begäran av Advania, beslutat att ansöka om avnotering av Caperios aktier från Nasdaq First North. Sista dag för handel i Caperios aktier vid Nasdaq First North kommer att meddelas efter att Caperio erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq Stockholm.


För ytterligare information vänligen kontakta: 
Tomas Wanselius, som representant för Caperio.
Telefon: 08-562 175 00


Certified Adviser:
Remium Nordic AB
Telefon: 08-454 32 76
E-post: corporatefinance@remium.com

Taggar:

Om oss

Caperio, som idag är en del av Advaniakoncernen, är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios idé är att med branschens bästa service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att proaktivt och reaktivt stödja kunderna med rätt IT-lösningar baserade på kunskap och erfarenhet. www.caperio.se

Media

Media