Caperio hjälper Motala kommun digitalisera skolan

Report this content

Under hösten kommer Caperio att dela ut över 2000 iPads till eleverna i Motalas grundskolor. Caperio kommer samtidigt att utbilda elever, pedagoger och skolledare i de digitala verktygen. Dessutom utbildas pedagogerna i hur de kan förbättra undervisningen och få ut mesta möjliga av den digitala satsningen. Avtalet med förlängningar gäller till 2020 och omsätter under första året ca 10 MSEK.

– Vi ser mycket fram emot samarbetet med Motala kommun, en av de första mer omfattande satsningarna i regionen, där de tydligt lyft fram vikten av kompetensutveckling kopplat till digitaliseringen.
Jonas Hammargren, affärsområdeschef Caperio Skolpartner.


Motala kommuns förskolor och skolor ska vara en arbetsplats där pedagoger och elever tillsammans utvecklar kreativa och innovativa arbetsmiljöer. Till sin hjälp ska de ha digitala verktyg. På så vis får barn och ungdomar med sig de redskap som behövs i ett samhälle som förändras i ett rasande tempo. Med det här som bakgrund har politikerna fattat beslutet att genomföra ett treårigt IKT-projekt. I projektet ingår det vi kallar en-till-en, vilket betyder att alla elever får en lärplatta.

– Äntligen kommer vi i igång med satsningen som nu också infattar utbildning. Vi är väldigt glada att ha med oss Caperio Skolpartner, som har erfarenhet i att utbilda inom området och leverera stora volymer under begränsad tid.
Pia Widegran IT-strateg på Motala kommun.


För mer information kontakta: 
Jonas Hammargren,
Affärsområdesansvarig Caperio Skolpartner
Tele: 073-625 75 31
E-post: jonas.hammargren@caperio.se 

Certified Adviser:
Remium Nordic AB
Tele: 08-454 32 76
E-post: corporatefinance@remium.com  


Kort om Caperio:
Caperio är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar inom Arbetsplats och Datacenter.Caperios idé är att med branschens bästa service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att proaktivt och reaktivt stödja kunderna med rätt IT-lösningar baserade på kunskap och erfarenhet. Caperio Holding AB är noterat på Nasdaq First North och Remium Nordic AB är Certified Adviser.

www.caperio.se

Denna information är sådan information som Caperio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2016 kl. 17:10 CET. 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Äntligen kommer vi i igång med satsningen som nu också infattar utbildning. Vi är väldigt glada att ha med oss Caperio Skolpartner, som har erfarenhet i att utbilda inom området och leverera stora volymer under begränsad tid
Pia Widegran IT-strateg på Motala kommun