Caperio Holding AB publicerar årsredovisningen för 2016

Report this content

Caperio Holding ABs årsredovisning avseende räkenskapsåret 2016 finns bifogat detta meddelande och på bolagets webbplats, www.caperio.se.

Årsredovisningen finns även att beställa från bolagets huvudkontor, via bolagets hemsida eller via telefon 08-562 175 00. Caperio Holding AB:s årsstämma hålls tisdagen den 16 maj kl 15.00 på bolagets huvudkontor, Gårdsfogdevägen 7 i Bromma. Anmälan om deltagande skall ske senast fredagen den 10 maj klockan 16.00, till Bolaget på adress Caperio Holding AB, Box 111 05, 161 11 Bromma eller via e-post: bolagsstamma@caperio.se.

Certified Adviser:
Remium Nordic AB
Tele: 08-454 32 76
corporatefinance@remium.com


För mer information kontakta:  
Tomas Wanselius, CEO
Tel: 08-562 175 00
tomas.wanselius@caperio.se
Ola Maalsnes, CFO
Tel: 08-562 175 00
ola.maalsnes@caperio.se


Caperio är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar, inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios idé är enkel: att med högsta service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att erbjuda IT-lösningar baserade på kunskap och god rådgivning. Läs mer på www.caperio.se

Denna information är sådan information som Caperio Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2017 kl.07:30 CET. 

 

Kort om Caperio:
Caperio är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios idé är att med branschens bästa service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att proaktivt och reaktivt stödja kunderna med rätt IT-lösningar baserade på kunskap och erfarenhet. Caperio Holding AB är noterat på Nasdaq First North och Remium Nordic AB är Certified Adviser.

www.caperio.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar