Caperio vinner prestigefull upphandling

- Spetskompetens och effektivitet avgörande för Sirius International

Återförsäkringsbolaget Sirius International behövde snabbt en ny infrastrukturplattform och hjälp med att flytta all data från USA till Sverige. Bolaget efterfrågade kostnadseffektivisering, tidsbesparingar och användarvänlighet på en global nivå. Caperio har nu levererat en skräddarsydd plattform åt bolaget.

Försäkringsaktiebolaget Sirius International hade problem. När bolaget skulle effektivisera och centralisera sina IT-system upptäcktes att deras infrastrukturplattform var förlegad och inte konstruerad för att klara av de påfrestningar som den nya strukturen krävde.

Sirius International behövde alltså snabbt skapa en ny infrastrukturplattform för att hantera bolagets stora informationsmängder på global nivå. Exempelvis efterfrågades möjligheten att kunna få tillgång till samma information, oavsett var i världen bolagets anställda befann sig. Dessutom fanns ett behov av att skapa användarvänlighet så att IT-infrastrukturen såg likadan ut på bolagets kontor sett ur ett globalt perspektiv.

Caperios lösning blev en global lagringsplattform som baseras på hård- och mjukvara från NetApp samt levereras backup och tillgänglighets produkter från Symantec. Stora datamängder flyttades från USA till Sverige vilket förenklade för Sirius ledning. Dessutom byggde Caperio in ett betydligt enklare gränssnitt och snabbare access. Fördelarna blev uppenbara, både vad gäller kostnadseffektivisering men kanske framförallt tidsbesparingar för Sirius International samtliga medarbetare.

– Valet föll på Caperio eftersom de förstår vår verksamhet, våra behov samt de unika utmaningar som Sirius International står inför. Vi behövde en helt ny infrastruktur på väldigt kort tid och det var av största vikt att tidsplanen hölls. Caperio levererade vår nya plattform på ett utmärkt sätt och bistår nu med kompetens inom lagring, backup och tillgänglighet för både fysiska och virtuella miljöer, säger Staffan Wide, CIO på Sirius International.

För Caperio är upphandlingen värd över 10 miljoner kronor och bolaget fortsätter även att bistå Sirius International med rådgivning, support och kontinuerligt underhåll av IT-infrastrukturen.

Den nya affären är ytterligare en positiv konsekvens av Caperios förvärv av företaget SANvalue. Detta då SANvalue haft Sirius International som uppdragsgivare sedan år 2005. Och det var just den kombinerade kompetensen mellan SANvalue och Caperio som fällde avgörandet vid upphandlingen.

– SANvalue har haft en lång relation med Sirius International och det känns fantastiskt att Caperio har fått både fortsatt och utökat förtroende. Vår personal har spetskompetens inom de områden som Sirius International efterfrågat och därför har Caperio på ett snabbt och effektivt sätt levererat en komplett lösning. Vi är mycket stolta över projektet och ser fram emot ett fortsatt samarbete, säger Mikael Zetterberg, Strategisk affärsutvecklare inom Datacenter på Caperio.

För mer information kontakta:

Mikael Zetterberg, Strategisk affärsutvecklare
Tel: 08-562 175 79
E-post: mikael.zetterberg@caperio.se       

Caperio Holding AB
Box 11105
161 11 Bromma
Telefon: 08-562 175 00
www.caperio.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar