FÖRÄNDRINGAR I STYRELSEN

Med anledning av Michael Wolgsjös djupa och tidskrävande engagemang i sina egna bolag, vilket innebär att han inte längre kan avsätta den tid som styrelseuppdraget i Caperio kräver, har Michael fattat beslutet att han idag lämnar styrelsen i Caperio Holding AB.

”Trots den korta tid som Michael suttit i styrelsen har han bidragit på ett mycket positivt sätt till styrelsearbetet. Jag beklagar att han lämnar styrelsen, men har samtidigt en stor förståelse för hans ställningstagande”, säger styrelsens ordförande Conny Hjalmarsson i en kommentar.

Enligt bolagsordningen skall Caperios styrelse bestå av minst tre och högst sju ordinarie styrelseledamöter. Efter att Michael Wolgsjö avgått består styrelsen av tre ordinarie styrelseledamöter; Conny Hjalmarsson, Christer Haglund och Christian Paulsson.

För mer information, kontakta:

Christer Haglund, CEO Caperio Holding AB
Tel: 08-562 175 01
E-post: christer.haglund@caperio.se

Caperio Holding AB
Box 11105
161 11 Bromma
Telefon: 08-562 175 00
www.caperio.se

Om oss

Caperio, som idag är en del av Advaniakoncernen, är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios idé är att med branschens bästa service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att proaktivt och reaktivt stödja kunderna med rätt IT-lösningar baserade på kunskap och erfarenhet. www.caperio.se

Prenumerera