Capillum ger ut obligation till 11 % i fast årsränta inför fortsatt expansion

Capillum Holding AB (publ) ”Capillum” ger ut obligation inför fortsatt expansion.

Capillum är ett snabbväxande bolag med stor tillväxtpotential.
Resultat september 2012- maj 2013, 4 627 tkr.

Capillum erbjuder 11 % i fast årsränta, lånets löptid är tom 30 juni 2016 och ränta utbetalas 2 ggr/år.

Teckning av obligation kan göras tom 20 juni 2013.

Mer information om Erbjudandet finns på Bolagets hemsida, www.capillum.se

Kopparberg 2013-06-10

För ytterligare information vänligen kontakta:
Styrelseordförande Anna-May Wester, 070-849 14 39

Capillum erbjuder en palett av finansiella tjänster såsom bryggfinansiering, emissionshantering, factoring inklusive exportfactoring, inkasso med mera till små och medelstora företag. Capillum är även en av de största ägarna i de expansiva företagen Cefour, www.cefourwine.com och Sensavis, www.sensavis.com
Capillums verksamhet expanderar och företaget uppvisar ett positivt kassaflöde redan under det första verksamhetsåret.
Enskilt största ägaren i Capillum är Maxpeak AB (publ),ett bolag som är listat på Aktietorget.

Dokument & länkar