Capinordic startar fondbolag

Capinordic startar fondbolag i Sverige med nationella fonder genom dotterbolaget Unitfond. Finansinspektionen har lämnat tillstånd till Unitfond Fonder AB att bedriva fondverksamhet. Tillståndet omfattar två nationella fonder, Unitfond Globala Trender och Unitfond MultiHedge inom fond-i- fondkonceptet. Fonderna förvaltas av fondbolaget Unitfond Fonder AB i Capinordickoncernen och fondbolaget avser lansera försäljningen av Unitfond MultiHedge under januari följt av Unitfond Globala Trender någon eller några månader därefter. Det nya fondbolaget inom Capinordics Affärsområde Kapitalförvaltning kommer att bedriva förvaltningen inom fond-i-fondkonceptet d v s fonder som placerar sitt kapital i ett antal andra fonder. Unitfond har bedrivit fond-i-fond-förvaltning sedan 1991 och har därmed Nordens längsta erfarenhet av oberoende fondportföljsförvaltning. Förvaltningskonceptet bygger på att utan bindningar till enskilda fondbolag och utan egna aktiefonder sammansätta fondportföljer utifrån de fonder som Unitfond finner ha den bästa möjligheten till god avkastning. Totalt förvaltat kapital inom Capinordickoncernen är idag ca 5 000 MSEK. Kommentar av Capinordics koncernchef Ole Nielsen: "Med nationella fonder breddas vårt produktutbud utöver försäkringsknutna sparprodukter väsentligt och kompletterar befintlig produktportfölj inom Affärsområde Kapitalförvaltning. Detta ger en möjlighet till ökad försäljning ifrån såväl egen distribution inom Affärsområde Rådgivning som ifrån den satsning som Unitfond gör mot externa distributörer i form av t ex försäkringsmäklare. Intresset för att som oberoende rådgivare även kunna erbjuda en helt oberoende fondportföljsförvaltare är större än någonsin. De nya fonderna kommer också att vara attraktiva för institutionella placerare vilket blir ett nytt intressant kundsegment att attrahera. Lansering av nya produkter till nya kundsegment ligger helt i linje med den ökade satsning som görs på andra distributionskanaler än Capinordics befintliga för affärsområdets produkter. " Köpenhamn den 10 december 2001 Capinordic A/S Peter Janson Informationschef För ytterligare information kontakta gärna: VD Ole Nielsen 042-37 26 91, 073-917 06 50 Informationschef Peter Janson 042-37 26 92, 073-917 06 05 Ekonomidirektör Jørgen Mejlholm 042-37 26 29, +45 40 81 76 00 E-post till medarbetare i Capinordic: förnamn.efternamn@capinordic.se Hemsida: www.capinordic.se Detta är Capinordic: Capinordic är en kapitalförvaltnings- och finansiell rådgivningskoncern med ett förvaltat kapital på ca 5 miljarder SEK och ca 90 000 kunder. Bolaget har ca 350 anställda och kontor på 25 orter i Sverige, Finland och Danmark. Capinordicaktien är noterad på Köpenhamns Fondbörs och på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT00940/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT00940/bit0002.pdf

Om oss

Capinordic är en kapitalförvaltnings- och finansiell rådgivningskoncern med ett förvaltat kapital på ca 5,5 miljarder SEK och ca 85 000 kunder. Bolaget har ca 350 anställda och kontor på 28 orter i Sverige, Finland och Danmark.

Dokument & länkar