Bekräftelse av slutliga tariffer för ersättning av sjukvård i Frankrike 2018

Den detaljerade prisinformationen per behandling, som gäller från den 1 mars 2018, har nu offentliggjorts av den franska regeringen. Påverkan på Capios franska verksamhets medicinska omsättning blir, baserat på nuvarande verksamhetsmix, -1,2%. Som tidigare meddelats så var denna prissänkning något bättre än vår förväntan. 

Den franska regeringen har också meddelat att de retroaktivt kommer att återbetala ytterligare en del av volymkomponenten av 2017 års prissänkning till följd av uppdaterad statistik om de franska sjukvårdskostnaderna för 2017. Detta kommer att vara en engångsbetalning och för Capio är den positiva påverkan cirka 1 MEUR, vilket kommer att påverka resultatet för januari – mars 2018.


För information vänligen kontakta:

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: 0761-18 74 69

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Capio bedriver verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 medarbetare (heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1 miljoner patientbesök i Koncernens verksamheter, med en omsättning om 15 327 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (57% av Koncernens omsättning 2017), Frankrike (35% av Koncernens omsättning 2017) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2017). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.

Om oss

Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Från november 2018 är Capio del av Ramsay Générale de Santé och samgåendet skapar en ledande europeisk vårdgivare med en total omsättning om 3,8 MEUR och cirka 36 000 medarbetare. För mer information om Capio och Ramsay Générale de Santé se www.capio.com/sv och www.ramsaygds.fr.

Prenumerera

Dokument & länkar