Capio anställer ny Marketing and Communications Director

Report this content

Capio bidrar till utvecklingen av den svenska och nordiska sjukvården och som del av vår satsning på ett starkt och sammanhållet digifysiskt vårderbjudande för våra patienter välkomnar vi Liza Manestam som ny Marketing and Communications Director i Capio. Capio ingår sedan november 2018 i den sammanslagna koncernen Ramsay Santé.

Liza har lång erfarenhet inom marknadsföring och affärsutveckling och kommer närmast från en roll som marknadsdirektör på Gina Tricot där hon även var del av ledningsgruppen. Dessförinnan var Liza Senior Marketing Manager Nordics på Marchon International/Scandinavian Eyewear. Lizas kunskap om digital omställning kommer tillsammans med hennes utpräglade kundfokus att bidra till Capios utveckling för att möta patienternas krav på framtidens sjukvård.   

Capio har idag en stark fysisk bas och våra specialiserade verksamheter och rikstäckande närvaro i Sverige, Norge och Danmark möjliggör anpassade patienterbjudanden och sammanhängande vårdkedjor. Vi ligger i framkant av sjukvårdens digitalisering med vår kombinerade digitala och fysiska plattform, som än så länge lanserats i Sverige och Norge. Vi arbetar nu bland annat med att skapa sammanhållna digifysiska patientresor inom den svenska primärvården, där patienter på våra över 100 vårdcentraler gradvis får möjlighet att dagtid vardagar chatta med sin lokala Capio-vårdcentral och därutöver kan få hjälp av vår onlinetjänst Capio Go.

Liza kommer att vara baserad i Göteborg och rapporterar till Capio Sveriges vd Britta Wallgren samt för koncerngemensamma kommunikationsfrågor till Caroline Desaegher, kommunikationsdirektör i Ramsay Santé.

Henrik Brehmer, tidigare kommunikationsdirektör i Capio AB, har sedan februari 2019 övergått till ett koncernövergripande ansvar för strategi och samhällskontakter i den sammanslagna koncernen Ramsay Santé.

Britta Wallgren, vd Capio Sverige

För information vänligen kontakta:

Britta Wallgren, vd Capio Sverige
Telefon: 0708-14 54 78
E-post: Britta.Wallgren@capio.com

Henrik Brehmer, chef strategi och public affairs Ramsay Santé
Telefon: 0761-11 34 14
E-post: Henrik.Brehmer@capio.com

Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Från november 2018 är Capio del av Ramsay Santé och samgåendet skapar en ledande europeisk vårdgivare med en total omsättning om 3,8 MEUR och cirka 36 000 medarbetare. För mer information om Capio och Ramsay Santé se www.capio.com/sv och www.ramsaygds.fr.

Dokument & länkar