Capio först i Norge att utföra höft- och knäprotesoperationer i dagkirurgi

Som första vårdgivare i Norge utför nu Capio Volvat höft- och knäprotesoperationer i dagkirurgi, vilket innebär att patienten skrivs in och ut samma dag som operationen genomförs. Detta är ett medicinskt genombrott för Capio i Norge som har möjliggjorts av metodutveckling och kunskapsspridning inom Capio-koncernen.

I november 2017 utförde Capio Volvat tre höftprotesoperationer och en knäprotesoperation i dagkirurgi på Volvat medisinske senter i Fredrikstad. Detta är de första dagkirurgiska höft- och knäprotes­operationerna som har utförts i Norge. De förändringar som nu gjorts bygger på en operationsmetod som är mer skonsam för patienten, som kan lämna sjukhuset samma dag som operationen genomförs och sköta sin rehabilitering utanför sjukhuset. Därmed förkortas vårdtiden väsentligt på sjukhuset och möjliggör att patienten snabbare kan återgå till en mer normal livssituation. Se patienterna berätta om sin upplevelse. Metoden används sedan tidigare inom Capio-koncernen med goda medicinska resultat och hög patientnöjdhet.

”Genom att samverka med våra kollegor i Frankrike och Sverige har vi kunnat bygga upp ny kunskap kring dessa metoder i Capio Volvat. Höga kvalitetskrav och en strukturerad medicinsk process före, under och efter operationen har möjliggjort denna utveckling. Förändringarna vi nu gjort visar att Capio-koncernens totala kunskap och strategi att sprida och införa nya moderna medicinska behandlingsmetoder ger resultat också för våra norska patienter”, säger Per Helge Fagermoen, landschef för Capio i Norge.

Capios fokus på Modern Medicin och ett snabbare tillfrisknande för patienten (Rapid Recovery) har sedan flera år varit framgångsrikt inom Capios franska verksamhet där ett ortopediskt team redan 2011 utförde Capios och Frankrikes första knäprotesoperation i dagkirurgi. Denna metod har sedan vidareutvecklats för både höft- och knäproteskirurgi, framförallt vid Capios dagkirurgiska klinik i Domont utanför Paris. Capio Frankrike har sedan 2011 sänkt medelvårdtiden för höft- och knäprotesoperat­ioner från 8,2 till 4,1 dagar. Av det totala antalet operationer av denna typ utförs för närvarande cirka 8% i dagkirurgi. Konceptet Modern Medicin och Rapid Recovery har också överförts till andra medicinska områden såsom hjärt- och kolorektal kirurgi och resulterat i att flera dagkirurgiska genombrott gjorts de senaste åren.

Modern Medicin och Rapid Recovery bidrar till högre kvalitet och kortare vårdtider samt driver på skiftet från sluten- till öppenvård. Detta är viktiga steg i strävan att uppnå högre kvalitet, produktivitet och tillgänglighet i sjukvården. Därmed kan vi erbjuda bättre sjukvård till fler patienter.

Patientberättelse – Modern Medicine and Rapid Recovery by Capio Volvat 

För information vänligen kontakta:

Per Helge Fagermoen, landschef Capio i Norge
Telefon: +47 996 90 309

François Demesmay, Chief Medical Officer Capio Group
Telefon: +33 674 89 62 44Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2016 tog Capios 12 435 medarbetare emot 4,7 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter, med en omsättning om 14 069 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54% av koncernens omsättning 2016), Frankrike (38% av koncernens omsättning 2016) och Tyskland (8% av koncernens omsättning 2016). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.

Om oss

Capio är en nordisk vårdgivare som erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Den fysiska vården kompletteras med digitala tjänster och verktyg som möjliggör att patienten får hjälp digitalt när det är möjligt och fysiskt när det behövs. Sedan november 2018 är Capio en del av Ramsay Santé, en ledande europeisk vårdgivare med totalt 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information om Capio och Ramsay Santé besök www.capio.se och www.ramsaygds.fr.

Prenumerera

Dokument & länkar