Capio förvärvar dansk specialistklinik inom ortopedi i Århus

Capio har förvärvat 100% av aktierna i GHP OPA Privathospital Aarhus A/S (“OPA Privat­hospital”). Kliniken är huvudsakligen specialiserad inom ortopedi och är känd för sin verksam­het inom ryggkirurgi, ortopedi för barn och idrottsskador. Omsättningen för 2016 var 29 MDKK.

Verksamheten vid OPA (Ortopædic Hospital Aarhus) Privathospital bedrivs i toppmoderna lokaler med modern utrustning i centrala Århus som är Danmarks andra störst stad, belägen på mellersta Jylland. OPA Privathospital består även av en sjukgymnastikenhet som kompletterar den ortopediska verksamheten.

OPA Privathospital kommer att integreras i Capios danska verksamhet, Capio CFR, som har varit del av Capio sedan den 1 januari 2017. Förvärvet innebär att Capio nu bedriver verksamhet i fyra av fem vårdregioner i Danmark. Ett av Capios befintliga sjukhus i Danmark är beläget i Skørping på Nordjylland och förvärvet förväntas komplettera de befintliga aktiviteterna och stärka Capios närvaro på Jylland, liksom den ortopediska verksamheten i Danmark. Vissa synergier förväntas av förvärvet, till exempel då resurser kan delas mellan de två enheterna på Jylland. Capio förväntar sig också att framöver växa verksamheten vid OPA Privathospital genom att utöka antalet specialiteter som erbjuds vid kliniken.

Förvärvet, vilket inte förutsätter godkännande av myndigheterna, avtalades och slutfördes per den 30 juni 2017. Förvärvet förväntas inte påverka Koncernens resultat väsentligt under 2017.

För information vänligen kontakta:

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: +46 761 18 74 69

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: +46 708 31 19 40

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2016 tog Capios 12 435 medarbetare emot 4,7 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter, med en omsättning om 14 069 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54% av koncernens omsättning 2016), Frankrike (38% av koncernens omsättning 2016) och Tyskland (8% av koncernens omsättning 2016). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.

Om oss

Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Från november 2018 är Capio del av Ramsay Générale de Santé och samgåendet skapar en ledande europeisk vårdgivare med en total omsättning om 3,8 MEUR och cirka 36 000 medarbetare. För mer information om Capio och Ramsay Générale de Santé se www.capio.com/sv och www.ramsaygds.fr.

Prenumerera

Dokument & länkar