• news.cision.com/
  • Capio AB/
  • Capio och Generation Pep inleder samarbete för att lära ut hälsosamma vanor via BVC

Capio och Generation Pep inleder samarbete för att lära ut hälsosamma vanor via BVC

Report this content

Capio startar ett samarbete med Generation Pep med syfte att så tidigt som möjligt i livet ge barn de bästa förutsättningarna för att leva ett hälsosamt och aktivt liv. Capio Närsjukvård kommer att utveckla en öppen modell för hur man inom BVC kan lära ut bra och sunda mat- och rörelsevanor för att minska andelen barn som drabbas av ohälsa.

Capio och Generation Pep delar synen på betydelsen av förebyggande åtgärder så tidigt som möjligt i livet, för att ge barn och unga de bästa förutsättningarna för att leva ett hälsosamt och aktivt liv. Syftet med initiativet är att så tidigt som möjligt lära ut bra och sunda kost- och rörelsevanor inom ramen för verksamheten på Barnavårdscentraler (BVC) för att minska antalet barn som drabbas av ohälsa, till exempel fetma och övervikt. Genom att ta fram en arbetsmodell för närsjukvården och BVC, kan BVC sjuksköterskor på ett systematiskt sätt förmedla vikten av rörelse och hälsosam kost till barn och deras föräldrar. Samarbetet innebär att modellen som utvecklas av Capio Närsjukvård blir en öppen modell som alla aktörer i Sverige kan ta del av och som kan utvecklas vidare över tid.

”Hälsosamma vanor grundläggs tidigt i livet, och kan vi tillsammans med Capio hitta en modell för hur BVC kan stötta föräldrar att ge sina barn en bra start så är det mycket värt – både för den enskilda individen och för hela vårt samhälle”, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

Utvecklingen av modellen kommer att ske i tre steg, där första steget är en pilotstudie på fjorton BVC i Capio Närsjukvård med start i september 2019. I steg 2 är målgruppen barn i åldern 3 år med risk för övervikt/fetma och i steg 3 alla barn 0-6 år som är inskrivna hos Capio Närsjukvård (ca 65 000 barn år 2018) samt föräldrar till barnen. Initiativet inleds med att samtliga BVC sjuksköterskor ges en utbildning i maj 2019 och målsättningen är att samtliga BVC ska ha implementerat arbetssättet 2021. Effekterna av arbetet kommer att följas och åskådliggöras genom fortlöpande kvalitetsuppföljningar.

”En del av barnhälsovårdens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Övervikt och fetma hos barn är ett ökande problem – med den här modellen hoppas vi att vi har hittat ett enkelt och modernt sätt att förmedla sunda mat- och rörelsevanor till föräldrarna tidigt i barnens liv”, säger Carina Almqvist, projektledare och verksamhetschef på Capio BVC Farsta.

Mer information om samarbetsinitiativet hittar ni på www.generationpep.se.

Om Generation Pep:
Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Målsättningen är att ena människor, organisationer och företag för att tillsammans underlätta för alla barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Initiativtagare är Kronprinsessparet, bakom initiativet står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer. Läs mer på www.generationpep.se.

För information vänligen kontakta:

Britt-Inger Kajnäs, Regionchef Stockholm Söder, Capio Närsjukvård
Telefon: 0728-53 12 23
E-post: britt-inger.kajnas@capio.se

Elin Annwall, styrgruppsordförande, Generation Pep
Telefon: 0703-40 93 50
E-post: elin@generationpep.se

Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Från november 2018 är Capio del av Ramsay Générale de Santé och samgåendet skapar en ledande europeisk vårdgivare med en total omsättning om 3,8 MEUR och cirka 36 000 medarbetare. För mer information om Capio och Ramsay Générale de Santé se www.capio.se och www.ramsaygds.fr.

Dokument & länkar