Capio publicerar delårsrapport den 21 juli 2015

Capio AB publicerar delårsrapport för januari-juni 2015 tisdagen den 21 juli cirka kl 8 svensk tid.

08.00 (cirka)
Rapporten offentliggörs. Rapporten kommer att skickas som ett pressmeddelande och publiceras på Capios webbplats www.capio.com.

9.30 Telefonkonferens och ljudsändning
Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens kl 9.30 svensk tid.

VD och koncernchef Thomas Berglund och CFO Olof Bengtsson presenterar rapporten och svarar på frågor (på engelska).

Telefonkonferensen kan följas via en ljudsändning på www.capio.com.

För att följa telefonkonferensen, vänligen anmäl er på
www.capio.com och ring in fem minuter i förväg.

Sverige: +46 8 566 426 63
Storbritannien: +44 20 342 814 16
USA: +1 855 753 22 35
Finland: +358 981710491
Frankrike (tullfritt): 0805980143

Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på www.capio.com före telefonkonferensens början.

En inspelad ljudsändning av telefonkonferensen kommer att göras tillgänglig på www.capio.com under eftermiddagen.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information
För att prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Capio, vänligen besök
www.capio.com/prenumerera.

För information vänligen kontakta:
Thomas Berglund, VD och koncernchef, Capio AB
Telefon: 0733-88 86 00

Olof Bengtsson, CFO, Capio AB
Telefon: 0761-18 74 69

Henrik Brehmer, Informationsdirektör, Capio AB
Telefon: 0761-11 34 14

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri i fyra länder genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Under 2014 tog Capios 12 357 medarbetare emot 4,6 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13 200 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54 procent av bolagets omsättning 2014), Frankrike (37 procent av bolagets omsättning 2014) och Tyskland (9 procent av bolagets omsättning 2014). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.