Capio utökar och förlänger sin Revolving credit facility

Capio har framgångsrikt slutfört en utökning och förlängning av Koncernens Revolving credit facility (rörelsekredit) om 235 MEUR, som är en del av Koncernens totala finansieringsavtal om 500 MEUR. Avtalet inkluderar en förlängning om 2,5 år samt en utökning av rörelsekrediten med ytterligare 108 MEUR. 

I samband med börsnoteringen under 2015 ingick Capio ett femårigt Multicurrency Term and Revolving Facilities Agreement om totalt 500 MEUR. Finansieringsavtalet består av två kreditfaciliteter; en Term loan facility om 265 MEUR samt en Revolving credit facility (rörelsekredit) om 235 MEUR. Per den 16 januari 2018 har deltagande banker godkänt en utökning av rörelsekrediten med 108 MEUR så den totalt uppgår till 343 MEUR. Samtidigt förlängdes rörelsekrediten till januari 2023, med undantag för 47 MEUR som kommer att förfalla på det ordinarie förfallodatumet i juni 2020. Alla andra villkor förblir oförändrade. Rörelsekrediten är avsedd att användas till allmänna bolagsändamål, inklusive förvärv, och förlängningen förbättrar Koncernens förfallostruktur avseende lån.     

Avtalet kommer inte att påverka Koncernens finansiella poster väsentligt under 2018.  

För information vänligen kontakta:

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2016 tog Capios 12 435 medarbetare emot 4,7 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter, med en omsättning om 14 069 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54% av koncernens omsättning 2016), Frankrike (38% av koncernens omsättning 2016) och Tyskland (8% av koncernens omsättning 2016). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.

Om oss

Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Från november 2018 är Capio del av Ramsay Générale de Santé och samgåendet skapar en ledande europeisk vårdgivare med en total omsättning om 3,8 MEUR och cirka 36 000 medarbetare. För mer information om Capio och Ramsay Générale de Santé se www.capio.com/sv och www.ramsaygds.fr.

Prenumerera

Dokument & länkar