Capios valberedning föreslår styrelseledamöter inför årsstämman 2018

Report this content

Valberedningen i Capio AB (publ) har beslutat att föreslå omval av samtliga styrelseledamöter: Michael Wolf, Gunnar Németh, Birgitta Stymne Göransson, Pascale Richetta, Michael Flemming, Gunilla Rudebjer, Joakim Rubin och Hans Ramel, inför årsstämman den 3 maj 2018. Valberedningen föreslår vidare omval av Michael Wolf som styrelsens ordförande. 

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Capios valberedning inför årsstämman 2018 utgörs av Mikael Moll (Zeres Capital), Per Hesselmark (R12 Kapital), Bo Lundgren (Swedbank Robur fonder), Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Jan Särlvik (Nordea Funds) samt styrelsens ordförande Michael Wolf. Mikael Moll är valberedningens ordförande.


För information vänligen kontakta:
Mikael Moll, valberedningens ordförande
Telefon: 0702-93 01 31

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio bedriver verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 medarbetare (heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1 miljoner patientbesök i Koncernens verksamheter, med en omsättning om 15 327 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (57% av Koncernens omsättning 2017), Frankrike (35% av Koncernens omsättning 2017) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2017). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.

Dokument & länkar