Capios valberedning föreslår styrelseledamöter inför årsstämman 2018

Valberedningen i Capio AB (publ) har beslutat att föreslå omval av samtliga styrelseledamöter: Michael Wolf, Gunnar Németh, Birgitta Stymne Göransson, Pascale Richetta, Michael Flemming, Gunilla Rudebjer, Joakim Rubin och Hans Ramel, inför årsstämman den 3 maj 2018. Valberedningen föreslår vidare omval av Michael Wolf som styrelsens ordförande. 

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Capios valberedning inför årsstämman 2018 utgörs av Mikael Moll (Zeres Capital), Per Hesselmark (R12 Kapital), Bo Lundgren (Swedbank Robur fonder), Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Jan Särlvik (Nordea Funds) samt styrelsens ordförande Michael Wolf. Mikael Moll är valberedningens ordförande.


För information vänligen kontakta:
Mikael Moll, valberedningens ordförande
Telefon: 0702-93 01 31

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio bedriver verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 medarbetare (heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1 miljoner patientbesök i Koncernens verksamheter, med en omsättning om 15 327 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (57% av Koncernens omsättning 2017), Frankrike (35% av Koncernens omsättning 2017) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2017). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.

Om oss

Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Från november 2018 är Capio del av Ramsay Générale de Santé och samgåendet skapar en ledande europeisk vårdgivare med en total omsättning om 3,8 MEUR och cirka 36 000 medarbetare. För mer information om Capio och Ramsay Générale de Santé se www.capio.com/sv och www.ramsaygds.fr.

Prenumerera

Dokument & länkar