Capios valberedning inför årsstämman 2018

Capio offentliggör valberedningen inför årsstämman 2018

Valberedningen i Capio AB (publ) inför årsstämman 2018, utsedd enligt instruktionen antagen av årsstämman den 11 maj 2016, består av följande ledamöter:

  • Mikael Moll, utsedd av Zeres Capital (valberedningens ordförande)
  • Michael Wolf (styrelsens ordförande)
  • Per Hesselmark, utsedd av R12 Kapital
  • Bo Lundgren, utsedd av Swedbank Robur fonder
  • Per Colleen, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Jan Särlvik, utsedd av Nordea Funds

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på nedanstående adress eller via email agm@capio.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, vilken kommer att hållas i Göteborg den 3 maj 2018.

Capio AB (publ)
Valberedningen
c/o Box 1064
405 22 Göteborg

Capio AB (publ)

För information se www.capio.com/sv/bolagsstyrning/valberedning/ 

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2016 tog Capios 12 435 medarbetare emot 4,7 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter, med en omsättning om 14 069 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54% av koncernens omsättning 2016), Frankrike (38% av koncernens omsättning 2016) och Tyskland (8% av koncernens omsättning 2016). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.

Om oss

Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Från november 2018 är Capio del av Ramsay Générale de Santé och samgåendet skapar en ledande europeisk vårdgivare med en total omsättning om 3,8 MEUR och cirka 36 000 medarbetare. För mer information om Capio och Ramsay Générale de Santé se www.capio.com/sv och www.ramsaygds.fr.

Prenumerera

Dokument & länkar