Bilaga i facktidningar sprider kunskap om Capio

Bilaga i facktidningar sprider kunskap om Capio Denna vecka får landets kommun- och landstingspolitiker samt prenumeranter på socialdemokraternas medlemstidning Aktuellt i Politiken veta mer om sjukvårdsföretaget Capio. Med veckans utgåva av tidningarna AiP, Kommunaktuellt och Landstingsvärlden följer bilagan "En friskare sjukvård". En väl fungerande sjukvård bildar fundament i ett välmående samhälle. Därför arbetar vi på Capio varje dag för att den svenska sjukvården ska bli världens bästa. Vi ser det som vår uppgift att, i egenskap av aktiv och ansvarstagande aktör i Sjukvårdsverige, bidra till en positiv samhällsutveckling. Capio samspelar med den offentliga vården, för allas vårt bästa. Vi arbetar på uppdrag av flera landsting och driver också konkreta samarbetsprojekt med offentlig sjukvård i form av personalbyten och kunskapsutveckling. Frukten av vårt gemensamma arbete visar sig i storheter som förbättrad folkhälsa och högre livskvalitet. Om detta vill vi berätta. I bilagan finns bland annat följande artiklar: "Så kan vi bli av med köer", om det fria vårdvalet. "Gunilla fick hjälp direkt" Gunilla Dynewall från Linköping slapp tre års väntan på höftoperation när hon utnyttjade det fria vårdvalet. "Vinster i vården skapar trygghet" Stanley Brodén, chef för Capio Sjukvård i Norden, svarar på frågor om privat vård. "Forskning för framsteg" Forskning är viktigt för ett kunskapsföretag. Inom Capio bedrivs exempelvis forskning om sambandet mellan frånvaron av normala bakterien alfastreptokocker och öroninflammation, omfattande forskning inom ett 40- tal projekt om axelkirurgi - och om det eventuella sambandet mellan lokförares arbete och risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. "Annikas långa väg till en kropp i balans" Annika Gustafsson berättar om sin anorexi, och hur hon fick hjälp ut ur sjukdomen på Nordiska klinikerna. Capio AB är en av Europas största privata sjukvårdsföretag och bedriver verksamhet inom ett 50-tal sjukvårdsområden i sju länder. Bland dotterbolagen i Sverige finns Previa, ögonsjukvårdsföretaget Medocular, AnorexiCenter i Varberg och Malmö, Läkargruppen Örebro, Svenska Cityklinikerna i Skåne, Lundby Sjukhus i Göteborg, S:t Görans Sjukhus i Stockholm och Capio Diagnostik, med röntgen- och laboratorieverksamhet i Stockholm och Västsverige. Capio AB (publ) 14 juni 2002 För mer information, kontakta: Tomas Philipp, Informationschef S:t Görans Sjukhus och projektledare Capio Sjukvård Norden, 070-887 75 15, 08-5870 2049 Stanley Brodén, Chef för affärsområde Capio Sjukvård Norden, Vice VD Capio AB, 070-602 72 11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/14/20020614BIT00530/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/14/20020614BIT00530/wkr0002.pdf

Dokument & länkar