Capio Bokslutskommuniké 2002

[ C A P I O R A P P O R T ] JANUARI - DECEMBER 2002 Resultat efter finansiella poster ökade med 40% ·Nettoomsättningen ökade med 42% och uppgick till 7 651 MSEK (5 382). Den organiska tillväxten uppgick till 14 % i lokal valuta. ·Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster ökade med 110 MSEK och uppgick till MSEK 503 (392), motsvarande en rörelsemarginal på 6,6% (7,3). ·Resultatet efter finansiella poster uppgick till 288 MSEK (205) inklusive jämförelsestörande poster om -14 MSEK (17). ·Vinst per aktie efter utspädning uppgick till 4,22 SEK (2,20). Vinst per aktie exklusive jämförelsestörande poster och engångsposter i skatter ökade med 30% till 2,33 SEK (1,79). ·Förvärv av Frankrikes näst största sjukvårdsföretag, namnändrat till Capio Santé. ·Sjukhusfastigheterna i Storbritannien och äldrevårdsfastigheterna har avyttrats. [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030205BIT01260/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030205BIT01260/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar