Capio Diagnostik har tecknat röntgenavtal med VGR

Capio Diagnostik har tecknat röntgenavtal med VGR Capio Diagnostik har tecknat ett nytt fyraårigt röntgenavtal med Västra Götalandsregionen med start i september i år. Avtalet innebär kraftigt ökade volymer inom bland annat mammografi. Capio Diagnostik har tecknat ett nytt röntgenavtal med Västra Götalandsregionen, VGR. Avtalstiden är 4 år med en möjlig förlängning på ett år. Avtalet träder ikraft den 1 september 2003. Avtalet innebär kraftigt ökade volymer för Capio inom konventionell röntgen, mammografi, datortomografi och ultraljud och undersökningsvolymerna kommer att öka från idag ca 34.000 till 63.000 per år. Härigenom få Capio Diagnostik ansvar för mer än 75 procent av den upphandlade röntgenverksamheten i Göteborg. Verksamheten kommer att utgå från Capio Diagnostiks verksamhet på Lundby Sjukhus i Göteborg och kommer också att innebära en etablering av en ny klinik centralt belägen i Göteborg. - Vi får ett utökat ansvar för röntgenverksamheten i Göteborg och ser det som ett mycket gott betyg på den kvalitet och service vi erbjudit under vårt mångåriga samarbete. Vår verksamhet vid Lundby Sjukhus är framgångsrik och den kommer nu att vidareutvecklas ytterligare för att kunna ge patienterna bästa möjliga service, säger Dan Olsson, VD Capio Diagnostik AB. Capio Diagnostik AB ingår i Capiokoncernens affärsområde för diagnostik. Affärsområdet finns representerat i sex länder och omsätter 1.000 MSEK i årstakt. Capio Diagnostik i Sverige omsätter 600 MSEK. Göteborg den 7 mars 2003 Capio AB (publ) För mer information kontakta: Hans Sihlbom, verksamhetschef , Capio Diagnostik Lundby Sjukhus 031- 65 71 22 Dan Olsson, VD Capio Diagnostik AB 031-732 40 41, 070-690 80 18 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/07/20030307BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/07/20030307BIT00270/wkr0002.pdf

Dokument & länkar