Capio förvärvar Scandinavian Heart Center

Report this content

Capio förvärvar Scandinavian Heart Center Capio förvärvar Scandinavian Heart Center i Göteborg. Scandinavian Heart Center bedriver hjärtkirurgi och utför drygt 550 operationer per år. Bolaget har en marknadsandel om 6 procent i Sverige. Kompetensen inom högspecialiserad hjärtkirurgi kommer att utgöra en stark bas för ett nytt spjutspetsområde inom Capio Sjukvård Norden. Capio förvärvar Scandinavian Heart Center SHC AB i Göteborg per den 1 september. Bolaget omsätter ca 65 MSEK per år och har vårdavtal med Västra Götalandsregionen om att utföra 550 hjärtoperationer per år. Vårdavtalet med regionen sträcker sig till halvårsskiftet 2006 med möjlighet till förlängning. -" Förvärvet av Scandinavian Heart Center ligger helt i linje med vår strategi att utveckla hjärtsjukvård som ett särskilt spjutspetsområde inom Capio. Bolagets höga kompetens inom hjärtkirurgi blir ett starkt tillskott till affärsområdet. Idag har Capio hjärtkirurgi i Storbritannien. På S:t Görans Sjukhus är dessutom förberedelserna igång för att i oktober kunna börja utföra s.k. ballongvidgningar", säger Ann-Sofi Lodin, vice affärsområdeschef för Capio Sjukvård Norden. Hjärtproblem är idag relativt vanligt och i Sverige visar en femtedel av alla patienter som söker sjukvård akut, tecken på hjärtsjukdomar. Detta innebär ett stort behov av olika typer av större eller mindre hjärtkirurgi. I Sverige genomförs nästan 10 000 operationer per år. Scandinavian Heart Center startade sin verksamhet 1985 och har varit helägt av Gambro AB sedan 1994. Verksamheten utgörs främst av bypass- operationer, hjärtklaffsbyten och operationer av medfödda hjärtfel. Av de ca 70 anställda är majoriteten specialistutbildade sjuksköterskor. Göteborg den 20 augusti 2002 Capio AB (publ) För mer information, kontakta 031-732 40 09, 070- Ann-Sofi Lodin, vice Affärsområdeschef 632 11 65 Capio, Sjukvård Norden Ulrika Stenson, Informationsdirektör, Capio 070-590 07 23 Janette Jennische, Vice President Corporate 08-613 65 99, 070- Communications, Gambro 212 50 53 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00850/wkr0002.pdf

Dokument & länkar