Capio kritiserar stängningen av Polyclinique Marzet

Capio kritiserar stängningen av Polyclinique Marzet Capio kritiserar ARH för den partiella stängningen av enheten Polyclinique Marzet. Stängningen gjordes på order av det franska Hälsoministeriet och ARH (Agence Regionale d'Hospitalisation) den 18 april vilket innebar en abrupt förflyttning av 135 patienter. Myndigheterna har fortfarande inte givit ett tillräckligt klart besked om skälen till stängningen. De har inte heller fullständigt specificerat vilka åtgärder som måste vidtagas av Polyclinique Marzet och av de vid kliniken verksamma men av Capio icke anställda läkarna. Hälsoministeriet och ARH har efter inspektion riktat kritik mot läkarnas omhändertagande av patienter Detta ledde till stängning av operationsverksamheten samt vården av inneliggande patienter på Polyclinique Marzet den 18 april. Detaljerad information utlovades från myndigheterna inom kort vilken även skulle ange vilka åtgärder som måste vidtagas innan verksamheten får öppnas igen. Först den 2 maj kom en preliminär rapport som kompletterades den 6 maj i vilken det refereras till ett antal dödsfall. Ingen specificerad information kring dödsfallen har förmedlats vilket gör det omöjligt för kliniken vidta lämpliga åtgärder. Capio har inte tillgång till läkarnas journaler då läkarna är egenföretagare och inte anställda av kliniken. Detta innebär att Capio inte har tillgång till de upplysningar som behövs för att kunna agera. Paul Hökfelt, chef för Capio Sjukvård Frankrike säger; "- Nu är det dags att alla tar sitt ansvar. Så länge ARH inte ger oss nödvändig och fullständig information har vi ingen möjlighet att öppna kliniken igen. Vi ser över möjligheterna att kräva kompensation av berörda parter. Vi hoppas på en positiv och snar lösning och att då kunna öppna kliniken inom kort". Polyclinique Marzet omsätter ca 15 MEUR om året. Verksamheten består av kirurgi, onkologi och medicin men har också en öppenvårdsavdelning och röntgen. Kliniken har 240 årsanställda. Verksamheten ingår i Capio- gruppen sedan november 2002. Göteborg den 7 maj, 2003 Capio AB (publ) För ytterligare information: Paul Hökfelt, Senior Vice President, Head of Capio Healthcare France +33 688 05 91 60 Marie Wickman, Senior Vice President, Chief Medical Officer, Capio AB +46 702 070 874 Catherine Gros, pressansvarig, Capio Healthcare France +33 689 87 61 64 Ulrika Stenson, Vice President, Corporate Communications, Capio AB +46 705 900 723 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT01420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT01420/wkr0002.pdf

Dokument & länkar