Capio Rapport Januari-Mars 2003

CAPIO RAPPORT JANUARI - MARS 2003 Vinst per aktie ökade med 28 procent · Nettoomsättningen för hela perioden ökade med 29 % och uppgick till 2 356 MSEK (1 830). Den organiska tillväxten uppgick till 10 % i lokal valuta. · Resultatet före skatt exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 107 MSEK (87), en ökning med 23% jämfört med första kvartalet föregående år. · Vinst per aktie efter utspädning har ökat med 28 % till 0,86 SEK (0,67). · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 148 MSEK (172). Före fastighetsintäkterna var rörelseresultatet 143 MSEK (120) vilket ger en rörelsemarginal på 6,1 % (6,6). · Capio Diagnostik etablerat i Storbritannien. · Första integrationsfasen av den franska verksamheten avslutad. Förvärv av ögonkliniken The Eye Academy i London - plattform för Capio Eye i Storbritannien. För ytterligare information Per Båtelson, VD och koncernchef 031-732 40 00 Staffan Carlson, Ekonomi- och finansdirektör 031-732 40 30 Ulrika Stenson, Informationsdirektör 031-732 40 04, 070-590 07 23 Kommande rapporter Januari - juni 14 augusti 2003 Januari - september 23 oktober 2003 Information finns också på www.capio.se Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Rapporten är upprättad enligt RR 20. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00070/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00070/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar