Capios affärsområde Arbetshälsovård upphör

Capios affärsområde Arbetshälsovård upphör Capios affärsområde Arbetshälsovård upphör och de operativa enheterna kommer från 1 oktober att ingå i andra affärsområden. Previa i Sverige och Norge kommer att ingå i Capio Sjukvård Norden och den brittiska verksamheten kommer att tillhöra Capio Sjukvård Storbritannien. Stanley Brodén affärsområdeschef i Capio Sjukvård Norden och Tim Elsigood affärsområdeschef för Capio Sjukvård Storbritannien tar över det operativa ledarskapet för Previa bolagen per idag. Peter Risberg avgår som chef för affärsområde Arbetshälsovård och slutar i koncernen vid årsskiftet. Under resten av året står Peter Risberg till Per Båtelsons förfogande. - "Vi kan konstatera att arbetshälsovården inte har samma möjlighet att expandera geografiskt som de övriga affärsområdena. För att skapa tillväxt, affärslogik och ökad effektivitet överför vi nu Previa bolagen till de två affärsområdena som redan idag har en geografisk indelning i Norden respektive Storbritannien", säger Per Båtelson VD och koncernchef. i Capio. Previaenheternas operativa verksamhet förändras inte. Capios Arbetshälsovård omsätter idag ca 1 000 MSEK och finns i Sverige, Norge och Storbritannien. I verksamheten finns ca 1 150 anställda. Göteborg, 9 september, 2002 Capio AB (publ) För ytterligare information; Stanley Brodén, Affärsområdeschef Sjukvård Norden 031-732 40 20, 070-602 72 11 Tim Elsigood, Affärsområdeschef Sjukvård Storbritannien +44 1234 278 803, +44 7885 821 565 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/09/20020909BIT00720/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/09/20020909BIT00720/wkr0002.pdf

Dokument & länkar