Capios remissyttrande om "Vinst för vården"

Report this content

Capios remissyttrande om "Vinst för vården": Avvisar lagstiftning som utestänger vissa driftsformer Förordar starkare kvalitetssäkring och certifiering av vårdgivare Capio AB välkomnar i sitt yttrande över idébetänkandet "Vinst för vården" (SOU 2002:31) en ökad kritisk granskning av vårdgivares resultat och kvalitet. Capio förordar en starkare central tillsyn av vården, lämpligen genom Socialstyrelsens försorg, och föreslår att ett system för obligatorisk certifiering av vårdgivare utvecklas. Däremot avvisar Capio helt lagstiftning som utestänger vissa former av ägande från att driva t ex akutsjukhus eller högspecialiserad vård, eller som förbjuder vårdgivare att ta emot patienter oavsett vem som betalar vården.. - Vi ställer oss helt bakom de grundläggande principerna med en gemensamt finansierad vård, som är tillgänglig för alla och fördelad efter behov på lika villkor. Men vi frågar oss då: hur kan skillnaderna i väntetider och behandlingsprinciper vara så stora över landet? Och varför är intresset för jämförande studier av kvalitet och resultat så svagt, säger Stanley Brodén, affärsområdeschef Capio Sjukvård Norden. - Att utestänga vissa aktörer från delar av vården eller ge vissa driftsformer konkurrensfördelar gentemot andra, är meningslöst om man vill förbättra och utveckla vården. Grunden till en bra vård för alla är en mångfald av vårdgivare med en sund inbördes konkurrens, kombinerat med hög beställarkompetens, ändamålsenliga upphandlingskriterier och väl utformade kontrakt, framhåller Per Båtelson, Koncernchef. Capio förordar också i sitt remissyttrande - med England som förebild - att en konstruktiv dialog inleds mellan stat, landsting och privata vårdgivare, för att skapa ett fruktbart och långsiktigt samarbete. Göteborg den 1 november 2002 Capio AB (publ) För ytterligare information: Ann-Sofi Lodin, vice Affärsområdeschef Capio Sjukvård Norden, 070-632 11 65 Tomas Philipp, Informationschef S:t Görans Sjukhus, 070-887 75 15, 08-5870 2049 Ulrika Stenson, Informationsdirektör Capio, 070-590 07 23, 031-732 4004 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/01/20021031BIT00860/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/01/20021031BIT00860/wkr0002.pdf

Dokument & länkar