Ny affärsområdeschef för Capio Äldrevård

Ny affärsområdeschef för Capio Äldrevård Dwight Sjöstedt har utsett till ny affärsområdeschef och VD i Actica Omsorg AB. Dwight har innehaft ledande befattningar inom ett flertal andra företag och kommer närmast från NCC Hus där han varit ekonomichef. Sedan oktober 2002 har Sjöstedt deltagit i införandet av ett nytt lönesystem och en enhetlig IT-plattform för Capios äldrevård. Sjöstedt tillträder den 31 mars. Efter nästan 20 år som VD inom flera sjukvårdsföretag lämnar Sture Ericsson nu över VD-skapet i Actica Omsorg AB. Ericsson blir styrelseordförande för affärsområdet Capio Äldrevård och kommer dessutom att arbeta med speciella projekt på uppdrag av Capios koncernledning. "- Jag har haft förmånen att få vara pionjär inom det vi kallar vårdentreprenader och nu fått medverka i uppbyggnaden av Sveriges och Norges mest välrenommerade äldrevårdsföretag . Det är med glädje och stora förväntningar på framtiden som jag lämnar över ledarrollen i Actica", säger Sture Ericsson. Capio kommer att fortsätta att utveckla äldrevård inom koncernen. Actica Omsorgs koncept På egna villkor har successivt stärkts på marknaden och står idag för individuellt anpassade äldreomsorg med hög kvalitet. Acticas trygghetsboende är en framtidsmodell för kombinerade vård- och serviceanläggningar. Den första anläggningen är nu startad i Halmstad och omfattar ca 200 lägenheter. Under året kommer Actica att öppna två nybyggda vårdboenden i Lerum utanför Göteborg respektive Skarpnäck utanför Stockholm och har fått vårdavtal, som möjliggör etablering av trygghetsboende i Malmö. Den samlade äldrevårdsverksamheten inom Capio omsätter i årstakt ca 850 MSEK, varav drygt 700 MSEK i Sverige. Detta gör Actica Omsorg till en av Sveriges största privata äldrevårds-aktörer. Göteborg den 26 mars 2003 Capio AB (publ) För ytterligare information: Sture Ericson, Chef affärsområde Capio Äldrevård, VD Actica Omsorg 031-773 75 01, 070-604 10 01 Ulrika Stenson, Informationsdirektör Capio 031-732 40 04, 070-590 07 23 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT01170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT01170/wkr0002.pdf

Dokument & länkar