Capital Conquest AB (publ) förvärvar aktier i Starbreeze

Investmentbolaget Capital Conquest AB (publ) har själv och via intressebolag förvärvat totalt 2 830 000 B-aktier i Starbreeze och bolaget ägde inte innan transaktionen några aktier i Starbreeze. Starbreeze ligger förnärvarande i rekonstruktion men vi är övertygade om att bolaget kommer lyckas ta sig ur sin företagsrekonstruktion inom kort med ett positivtutfall och stå starkare än tidigare, säger Glenn Renhult Koncernchef i Capital Conquest AB (publ).

Kort om Starbreeze  
Starbreeze Studios är en oberoende skapare, förläggare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter. Starbreeze skapar spel genom egen design och genom licensierat innehåll, upprättande av franchise som kan leva och blomstra utanför själva spelet. Starbreezes varumärken inkluderar OVERKILL software, PAYDAY- serien, The Walking Dead och StarVR. Starbreeze hette tidigare O3 Games (0212)

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 350 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

Detta pressmeddelande är distribuerat via Cision Sverige pressmeddelandetjänst den 03 Maj 2019 på uppdrag av Capital Conquest AB (publ) och finns även på bolagets sida www.capital-conquest.se

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 - 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

Taggar:

Om oss

Bolaget bedriver konsultverksamhet inom företagsekonomi och managementtjänster samt förvaltnings verksamhet genom att direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar. Därutöver ska bolaget bedriva annonsförsäljning, filmproduktion, mediaproduktion med tillhörande marknadsföringstjänster. Bolaget ska även bedriva applikationsutveckling, försäljning, teknisk support, konsultation och utbildningsverksamhet inom IT tjänster samt äga och förvalta fastigheter i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets ägare och därmed förenlig verksamhet. Koncernen har vi för närvarande cirka 60-70 medarbetare samt ett flertal inhyrda konsulter som tas in vid behov.

Prenumerera

Dokument & länkar