Capital Conquest förvärvar teckningsoptioner i Biotech-IgG Equity AB (publ)

Report this content

Bolaget har den 27 november 2018 förvärvat totalt 60.000.000 st teckningsoptioner i det publika bolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) från säljaren Hugo & Partner AB för en köpeskilling av 600.000 kr. Varje teckningsoption ger optionsinnehavare rätten att teckning 1st B-aktier i Biotech-IgG Equity AB (publ) under perioden 1/7 - 2018 till 31/12 – 2020 till kursen 0,048 kr per aktie. Vid fullt utnyttjade av teckningsoptionerna kan köparen erhålla totalt 60.000.000 nya B-aktier i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Hugo & Partner AB är idag huvudägare i Capital Conquest AB (publ) som sedan i sin tur är idag huvudägare i Biotech-IgG Equity AB (publ) sedan 2017. Transaktionen genomföras dels för att förenkla koncernförhållandena mellan bolagen samt att den även ger Capital Conquest möjligheten att utöka sin ägarandel i Biotech-IgG Equity AB (publ) med cirka 7-8%.

Ett av Capital Conquest:s kärninnehav är idag företaget Biotech-IgG Equity AB (publ) där vi är idag huvudägare och utveckling av detta företag har gått över förväntan än så länge och vi ser väldigt positivt på de kommande årets försäljning av deras T2Dx instrument. Vi tror att bolagets tillväxt kommer ta ordentligt fart under 2019-2020 vilket även kommer innebära en god värdeökning på vårt aktieinnehav. Vår investering i Biotech-IgG Equity är givetvis inte riskfritt men vi tror vi är kompenserade för det då vi kan se en kursmässig uppsida på över 500 procent jämfört med dagens prissättning av bolagets aktie, säger Glenn Renhult, VD och koncernchef i Capital Conquest AB (publ).

Detta pressmeddelande är distribuerat via Cision Sverige pressmeddelandetjänst den 29 november 2018 på uppdrag av Capital Conquest AB (publ).
   
   
Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolagets affärsmodell har bevisat sig vara mycket lönsam och för verksamhetsåret 2016-2017 redovisade koncernen ett rörelseresultat om 53 mkr efter skatt. Bolaget har idag cirka 200 aktieägare och huvudägare i bolaget är idag Hugo & Partner AB.

För mer information kontakta

Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 - 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg
    
   
KORT OM CAPITAL CONQUEST AB (PUBL)
Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltnings-verksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare.
Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivande initiativ och aktiviteter stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer.

Taggar:

Dokument & länkar