Hög tillväxt i Influencer Panel - Danjal Kanani lämnar en uppdatering

Report this content

Mot bakgrund av den kommande strukturaffären mellan Newton Nordic och Influencer Panel AB, så lämnar idag deras VD Danjal Kanani nedanstående information, vilken i första hand riktar sig till Newton Nordics befintliga aktieägare, men även till de som intresserar sig för bolagets nya verksamhet, via det här pressmeddelande från Capital Conquest AB (publ).

Influencer Panel uppvisar en extremt stark tillväxt
Bolaget har idag en mycket stark tillväxt både med nya Influencers, och nya annonsörer/kunder som under de senaste veckorna valt att ansluta sig till vår nya digitala plattform. Bolagets målsättning var att inom de närmaste 6 – 12 månader komma upp till cirka 5 tusen anslutna Influencers, men det är ett mål som sannolikt kommer att behöva revideras uppåt, då vi ser ut att kunna uppnå målet betydligt snabbare än tidigare beräknat. Efterfrågan på bolagets tjänster är idag väldigt stort, med en mycket hög tillväxt, som de flesta andra verksamheter inte kommer i närheten av.

Tillväxten av nya kunder kommer till största delen, från mycket stora och välkända multinationella aktörer.
Influencer Panel plattformen är gjord för att vara enkelt skalbar, och avsikten har alltid varit, -att verka i större delen av världen.

”Fast vi är ett svenskt företag, så är det naturligt för oss, att främst se vår tillväxt utanför Sverige, i de länder och världsdelar där de stora marknaderna finns, säger Danjal Kanani VD i Influencer Panel AB.

”Exempel på några av våra Influencers som redan idag är anslutna till plattformen

Shero Amara  Exponering emot cirka 4 miljoner
Joakim Lundell Exponering emot cirka 2,8 miljoner
Jonna Lundell Exponering emot cirka 1,8 miljoner 
Denice Moberg Exponering emot cirka 1,3 miljoner 
Zuhir Hersi (DJ Subeer) Exponering emot cirka 971 000
Daniel Norlin Exponering emot cirka 714 000 
Zaitros Exponering emot cirka 553 000
Danjal Kanani Exponering emot cirka 495 000
Familjen Erpewijk Exponering emot cirka 332 000
Rasmus Eklund Exponering emot cirka 330 000
Konstiga Bloggen Exponering emot cirka 330 000
Johanna Öholm Exponering emot cirka 300 000
Jonte Borg Exponering emot cirka 291 000
Gustav Björklund Exponering emot cirka 200 000
Lundellhuset Exponering emot cirka 198 000
Ken Ring Exponering emot cirka 150 000
Michael Barcefer Exponering emot cirka 100 000 
Jeremias Derrick Exponering emot cirka 65 000 

Ovanstående siffror är baserad på deras antal följare på alla sociala medier, och motsvarar deras totala exponering mot marknaden, utöver dessa så tillkommer snart tvåtusen mindre Influencers både svenska och verksamma internationellt från andra länder, vilka valt att ansluta sig till vår plattform.

”Tillsammans så kommer vi att till en början, skapa ett av Sveriges största och nytänkande media bolag, vilket även kommer att erbjuda en egen e-handel, och jag ser fram emot att få utveckla verksamheten vidare till nya nivåer, säger Danjal Kanani VD i Influencer Panel AB.”

Influencer Panel erbjuder en unik och nyskapande marknadsföringsportal
Influencer Panel skiljer sig markant från annonsnätverk som Facebook/Google/Instagram m.fl då vi till skillnad från de, mestadels amerikanska företagen, ägs och drivs av personer vilka själva är aktiva Influencers.

-Och det är unikt, och ger oss fördelar, inte minst vid rekryteringen av fler Influencers, vilket hela tiden kommer att öka Influencer Panels attraktion och värde, för både mindre lokala företag och de stora multinationella företagen vilka är våra kunder.

Influencer Panel kan även uppvisa en i allmänhet mycket högre konvertering, vilket förenklat innebär att de som nås av budskapet, är mer benägna att aktivt undersöka erbjudandet, vilket ger bättre avkastning för marknadsföringsbudgeten, än vad som är fallet med hur vanliga annonsnätverks budskap tas emot.

Den digitala plattformen skapar nya möjligheter för både stora och små kunder, att kunna marknadsföra sina nya kampanjer, eller stärka sitt varumärke, på ett mer kostnadseffektivt sätt, samtidigt som Influencer Panels plattform, skapar intäkter till tusental Influencers.

Någon begränsning av plattformens möjliga räckvidd och arbetsområden finns inte, utan den kommer att växa organiskt i en mycket hög takt, när allt flera nya samarbetspartners väljer att ansluta sig, och kommer då att skapa utökade möjligheter till att kunna sälja mer media utrymme, med ett valfritt fokus eller målgrupp, för bolagets kunder.

Vi kan exempelvis jämföra oss med Facebook, som startade som en digital plattform för användare att träffas online, och därefter började använda plattformen till annonsförsäljning, vilket är deras huvudsakliga inkomstkälla (cirka 98 %) då deras plattform når ut till ett mycket stort antal läsare och möjliga kunder, vilket har medfört att de på kort tid, blivit en av världens absolut största annonssäljare.

”Marknadsföring är något som alltid kommer behövas, och då gäller det att kunna erbjuda den mest kostnadseffektiva produkten till kunden, och det är vår målsättning med vår nya plattform, säger Danjal Kanani VD i Influencer Panel AB.”

Influencer Panels olika intäktsgrenar

  • Primärt så kommer intäkterna via annonsörer, där olika kampanjer står för det största intäktsflödet.
  • Influencer Panel kommer även ha löpande månatliga intäkter i form av avtalsintäkter, som härrör  från bolagets samarbetspartners som är anslutna till plattformen.
  • Influencer Panel kommer även att ha egen e-handel, där olika produkter och erbjudanden löpande kommer att via bolagets Influencers erbjudas deras följare och marknaden i övrigt.

Bolaget har som i den tidigare lämnade pro forma redovisningen, räknat med att uppvisa ett positivt  rörelseresultat från start, vilket beror på att kostnaderna endast till mindre del ökar om antalet anslutna Influencers och därmed även intäkterna ökar, då bolaget kan sägas bedriva till stor del en förmedlingsverksamhet. Föregående skapar goda förutsättningar att snabbt kunna anpassa  intäkter och kostnader, och på så sätt alltid kunna uppnå ett positivt rörelseresultat, även i  en vikande konjunktur. - Influencer Panels verksamhet är i praktiken skalbar i realtid, och har mycket ringa fasta kostnader, och låga rörliga kostnader i form av lönekostnader m.m.

Influencer Panel  olika målgrupper
Bolaget har delat in sina användare i fyra olika kategorier, i form av nano, micro, macro & mega / celebrity Influencers, för att enklare kunna tydliggöra bolagets erbjudande till marknaden. 

Nano Influencers (1K–10K followers)
Micro Influencers (10K–100K followers)
Macro Influencers (100K–1M followers)
Mega eller celebrity nfluencers (1M+ followers)

En ökad tillväxt genom förvärv av strategiska samarbetspartners
”Även om den huvudsakliga tillväxten sker organiskt, så kommer vi även att aktivt att leta efter strategiska förvärv, där vi kan se samarbetspartners som ger tydliga synergieffekter, och då även utökade intäkter till plattformen, vilket då bidrar till ett ökat rörelseresultat för verksamheten, som även kommer våra aktieägare till godo, säger Danjal Kanani VD i Influencer Panel AB.”

Nyheter och pressmeddelanden
Under förutsättning att den föreslagna strukturaffären röstas igenom på den kommande extra stämman, så kommer bolaget därefter att löpande offentliggöra nyheter och pressmeddelanden via vår IR sida samt via 
bolagets avtalade pressmeddelandetjänst.

Revisor
Som framgår av PM från Newton Nordics tidigare ledning, så avser bolagets nuvarande revisor att lämna sitt uppdrag i förtid om förslagen röstas igenom på stämman. Det är dock ingenting som har någon nämnvärd betydelse för verksamheten, och en ny revisor med större insikt och erfarenhet av den här typen av verksamhet, kommer i stället att väljas på stämman. Vi avser därför inom de närmaste dagarna att komplettera kallelsen för att även innefatta val av ny revisor.

Avslutningsvis
Så vill jag passa på och tacka alla befintliga och nya aktieägare i Newton Nordic som har lämnat sitt stöd, och jag ser fram emot en lång och lönsam tillväxtresa, där vi tillsammans bygger ett av Sveriges större mediabolag.

VD
Danjal Kanani
Influencer Panel AB.


För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 - 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer.

Taggar:

Dokument & länkar