Komplettering av kallelse till extrastämma den 11/11–2021 i Newton Nordic AB (publ)

Report this content

Mot bakgrund av det brev som bolaget uppges ha mottagit den 2021-10-19 från bolagets revisor, Ernst & Young AB så vill därför Capital Conquest som huvudägare i bolaget, komplettera den nuvarande kallelsen till den extra bolagsstämman, med nedanstående information.

 

Pt. 8 Val av styrelse

Texten ”Som ny revisor föreslås Go Revision & Consulting Stockholm AB med ansvarig auktoriserad revisor Johan Isbrand tillkommer.

 

Kommentarer till kompletteringar

Pt. 8 – Som framgår av kallelsen så avser den nyval till hela styrelsen, där även revisor ingår på valbar plats, komplettering avser således endast förslag på den nya revisorn.

 

Kompletteringen innebär därmed inte någon förändring i sak, och medför därför ej heller något nytt sakförhållande för aktieägare att ta ställning till; i övrigt så hänvisas till vad stadgas i Aktiebolagslagen 2005:551 7 kap § 24 andra stycket.

 

-Om någon aktieägare likväl finner att tillägget med namngiven revisor till Pt. 8 bör innebära att aktieägarna skall ha längre betänketid, så skall den frågan i första hand avgöras vid röstning om Pt. 6 ”dagordningen” -och om så blir fallet, så skall förslaget förklaras vilande till kommande stämma -Övriga punkter skall avgöras på kommande stämma den 11 november 2021 och i enlighet med tidigare kallelse.

Vi förutsätter även att nuvarande styrelsen i Newton Nordic fullgör sitt styrelseansvar, och informerar aktiemarknaden om den här kompletteringen, samt  även tillser att ovanstående information publiceras på bolagets hemsida. 


 

För ytterligare information kontakta:

Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)

Mobil: 070 - 253 72 96

E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se


 

Kort om Capital Conquest AB (publ)

Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar