Väsentligt ökade intäkter under perioden 1/7 - 27/8 - 2019

Report this content

Verksamheten har haft en mycket positiv utveckling under de första månaderna i nya kvartalet (Q1) och omsättningen har redan under den aktuella perioden uppgått till ca 16,9 Mkr vilket kan jämföras med tidigare år där intäkterna uppgick till ca 263 Tkr.

Bolaget har som målsättning att uppnå en nettoförsäljning om ca 200 Mkr för hela verksamhetsåret 2019/2020 med ett rörelseresultat om ca 28 - 35 Mkr före skatt och avskrivningar, säger
Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

”Tillsammans skapar vi ett investmentbolag med både tillväxt och lönsamhet ”
 

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 - 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

  
Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

Taggar:

Dokument & länkar