CapMan Buyout genomför en första stängning av sin elfte buyout-fond

Pressmeddelande från CapMan Buyout                               7 juni 2019 kl. 08.00 CEST

CapMan Buyout genomför en första stängning av sin elfte buyout-fond

Detta meddelande får inte offentliggöras eller distribueras till eller i USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande eller distribution skulle vara förbjuden enligt tillämplig lag eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

CapMan Buyout har genomfört en första stängning av sin elfte fond, CapMan Buyout XI, med ca 160 miljoner euro i åtaganden från över 20 investerare totalt. Förutom CapMan Plc har fonden backats upp av ömsesidiga pensionsförsäkringsbolagen Varma och Ilmarinen samt det statliga investeringsbolaget Tesi. CapMan Buyout XI har en planerad fondstorlek på 250 miljoner euro. 

CapMan Buyout XI ska göra kontrollinvesteringar i medelstora onoterade bolag i Finland och Sverige, ett attraktivt segment av marknaden som består av ca 7 000 bolag. CapMan Buyout har en stark marknadsposition tack vare en lång historik, ett starkt varumärke och lokal närvaro. Fonden  investerar i bolag inom ett brett spektrum av branscher som har en marknadsledande position inom sin nisch, en vinnande kultur och potential för fortsatt tillväxt. CapMan Buyouts investeringsteam består av 11 personer på kontor i Helsingfors och Stockholm.

”Vi är tacksamma för den tillit som investerarna har satt till vårt team. Under de senaste åren har vi framgångsrikt genomfört ett generationsskifte och det nuvarande teamet har sedan starten varit ansvarigt för vår senaste fond CapMan Buyout X, som började investera 2014. Den positiva utvecklingen av den fonden, och de fyra exits som hittills genomförts, är bevis för att vår uppdaterade investeringsstrategi och arbetssätt är framgångsrika. Vi ska fortsätta lägga tonvikten på ett nära samarbete med den operativa ledningen, hållbart och långsiktigt värdeskapande samt att främja starka företagskulturer i våra portföljbolag”, säger Pia Kåll, Managing Partner på CapMan Buyout.

”Vi vill tacka CapMans långvariga fondinvesterare för deras åtaganden i den första stängningen. Vi är glada över att fonden har intresserat en bred grupp investerare, bland annat fond i fonder,  offentlig sektor institutioner, fackföreningar, stiftelser och familjebolag, i Finland såväl som internationellt”, säger Mari Simula, Head of Fund Investor Relations på CapMan Plc.

”Inrättandet av 11 på varandra följande fonder är en unik prestation – inte bara i Norden utan även globalt. Den nya buyout-fonden är dessutom ett perfekt sätt att fira CapMans 30 år i branschen”, säger Joakim Frimodig, CapMan Plc:s VD.

CapMan investerar 30 miljoner euro i fonden.

Om du vill ha mer information kontaktar du:
Pia Kåll, Managing Partner, CapMan Buyout, tel. +358 40 766 4446
Mari Simula, Head of Fund Investor Relations, CapMan Plc, tel. +358 400 316 288   

CapMan Buyout är Nordens största medelstora riskkapitalteamföretag med 11 professionella investerare i Finland och Sverige. CapMan Buyout har totalt gjort över 80 investeringar och fler än 70 exitar och dess senaste fond, CapMan Buyout X, är i aktivt värdeskapande- och exitfasen. CapMan Buyout tillhör CapMan-koncernen, en ledande nordisk expert på privata tillgångar som aktivt skapar värde för målbolag och tillgångar och förvaltar tillgångar på mer än 3,2 miljarder euro. CapMan har en omfattande närvaro på den onoterade marknaden genom lokala och specialiserade team. Investeringsstrategierna täcker riskkapital, fastigheter och infrastruktur. CapMan har även en växande tjänsteverksamhet som innefattar tjänster för upphandling, rådgivning gällande anskaffande av kapital, analys, rapportering och förmögenhetsförvaltning. CapMan sysselsätter sammanlagt 140 personer i Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn, London, Moskva och Luxemburg. CapMan grun

Prenumerera