CapMan Infra investerar i Norled -  ledande färje- och expressfartygsoperatör i Norge, och genomför därmed fondens första förvärv

CapMan Infra pressmeddelande
Den 20 maj 2019 kl. 9:00 CEST

CapMan Infra investerar i Norled - ledande färje- och expressfartygsoperatör i Norge, och genomför därmed fondens första förvärv

Ett konsortium bestående av CapMan Infra och CBRE Caledon Capital Management har tecknat avtal att förvärva Norled, en ledande operatör av färjor och expressfartyg med verksamhet över hela Norge. Förvärvet är det första för fonden, CapMan Nordic Infrastructure I, samt CapMan Infras första investering inom transportsektorn.  

CapMan Infra och CBRE Caledon förvärvar vardera 50 % av det egna kapitalet från Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD).

Norled grundades 1855 och har över 1 000 medarbetare i den riksomfattande verksamheten. Norled är marknadsledande inom innovativa och miljövänliga transportlösningar och har nyligen vunnit flera kontrakt för att bygga, äga och utveckla hybrid- och eldrivna fartyg, och var även först med att utveckla en vätgasdriven färja. Den norska färjesektorn utgör en viktig funktion i Norges infrastruktur, och är en attraktiv investeringsmöjlighet, särskilt på grund av att sektorn genomgår en transformation till mer miljövänliga fartygslösningar. Norled är ett av Norges största färje- och expressfartygsbolag med en flotta bestående av 59 färjor och 28 expressfartyg som årligen transporterar över 17 miljoner passagerare och 9 miljoner bilar. Verksamhetens bas består av långsiktiga kontrakt med nationella och regionala huvudmän.

”Den norska färjeindustrin utgör en viktig del av landets transportinfrastruktur. Genom att driva utvecklingen mot en mer miljövänlig flotta genom nya teknologiska lösningar kommer vi att stärka sjötransporternas roll som ett ännu mer hållbart transportslag vilket kommer att bidra till ökat resandet inom och mellan regioner både för pendlare och turister, samtidigt som det skapar fler arbetstillfällen och ökad tillväxt. CBRE Caledon är en bra partner för CapMan i och med deras erfarenhet inom färjesektorn, deras kompetenta team samt djupa kunskap av infrastrukturinvesteringar. Vi ser fram emot att tillsammans med Norleds mycket kompetenta ledning och medarbetare fortsatt utveckla verksamheten i positiv riktning för såväl bolagets kunder som dess medarbetare, men även för de lokala samhällena där Norled verkar”, kommenterar CapMan Infras managing partner Ville Poukka.

”Norled erbjuder en attraktiv investeringsmöjlighet i och med bolagets förutsägbara kassaflöden, dess ledande marknadsställning samt den norska färjeindustrins allt grönare framtoning”, säger Dr Andreas Köttering, partner vid CBRE Caledon Infrstruktur i Europa. ”Samarbetet med CapMan Infra har förlöpt väldigt väl. Deras lokala kunskap och erfarenhet inom nordisk infrastruktur i kombination med vår erfarenhet inom färjesektorn utgör en god utgångspunkt för att fortsätta att utveckla Norled tillsammans.”

”Jag är glad för att två starka och professionella ägare som CapMan Infra och CBRE Caledon fortsatt kommer att utveckla Norleds verksamhet utifrån bolagets affärs- och investeringsplaner. Försäljningen sker vid en tidpunkt då stora investeringar görs i nya miljövänliga teknologier för att bidra till den gröna omställningen av såväl färjor som expressbåtar. Under flera års tid har Norleds engagerade medarbetare bevisat sin förmåga att vara ledande i att driva omställningen till mer miljövänliga alternativ inom sektorn. Jag är övertygad om att Norled under många år framöver kommer att fortsätta denna positiva utveckling tillsammans med de nya ägarna”, säger Yuhong Hermansen, majoritetsägare och styrelseordförande för DSD.

CapMan Infras investeringsfokus är core och core + tillgångar   inom sektorerna energi, transport och telekommunikation med begränsade marknads- och avtalsrisker. I oktober 2018 gjorde CapMan Infra sin first close i sin första midcap nordiska infrastrukturfond. Det nordiska investeringsteamet, med kontor i Helsingfors och Stockholm, består av sju personer med mer än 70 års samlad erfarenhet av investeringar inom infrastruktur. Teamet har tidigare genomfört investeringar i nordisk infrastruktur under investeringsmandat.

Nordea Bank Abp, filial i Norge, C&IB och RBC Capital Markets var finansiella rådgivare i transaktionen. Transaktionen förutsätter myndighetsgodkännande och förväntas genomföras i slutet av juni 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torborg Chetkovich, partner, CapMan Infra, tel: +46 73 802 0205

CapMan är ett ledande investerings- och kapitalförvaltningsbolag som aktivt skapar värden i sina portföljbolag samt via fastighets- och infrastrukturinvesteringar. Vi är en föregångare inom private asset management i Norden och har genom att utveckla hundratals bolag och fastigheter skapat mervärde i över 30 år. Våra investeringsstrategier innefattar private equity, fastigheter samt infrastruktur. Vår verksamhet inkluderar även tre växande servicehelheter som omfattar anskaffningar, fondresningar samt analys, rapportering och förmögenhetsförvaltning. Vi är 140 anställda och förvaltar totalt över 3 miljarder EUR. Förutom Stockholm och Helsingfors har vi kontor i Köpenhamn, London, Luxemburg och Moskva. www.capman.com

CBRE Caledon Capital Management Inc. är en ledande aktör inom infrastruktur och riskkapital. Bolaget skapar långsiktigt värde för sina kunder genom tillgång till och förvaltning av investeringar av hög kvalitet och genom att konstruera portföljer genom att kombinera riskkapital och infrastruktur. Bolagets 45 anställda representerar investeringar värda totalt 9,0 miljarder USD för institutionella investerares räkning.

CBRE Caledon är en separat enhet av CBRE Global Investors, en global förvaltare av investeringar i realtillgångar med 107,2 miljarder USD under förvaltning (31.3.2019). CBRE Global Investors är ett självständigt dotterbolag till CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), som är världens största kommersiella fastighetsservice- och investeringsbolag (baserat på omsättningen för år 2018). www.cbrecaledon.com    

Prenumerera

Media

Media