CapMan Infra och Telia Company ökar takten i utbyggnaden av fibernätverk i Finland

Report this content

CapMan Infra pressmeddelande
31 oktober 2019 09.00 (EET)

CapMan Infra och Telia Company ökar takten i utbyggnaden av fibernätverk i Finland

CapMan Infra och Telia Company bildar ett gemensamt bolag med CapMan som majoritetsägare för fortsatt utbyggnad av ”fiber-to-the-home” (FTTH) infrastruktur i Finland. Det gemensamma bolaget kommer att förvärva Telia Finlands existerande fibertillgångar under varumärket Avoin Kuitu och blir därigenom en av de största operatörerna av FTTH-nätverk i Finland.

Ett prioriterat mål i regeringsprogrammet för Finland 2019 är att främja en mer omfattande utbyggnad av optiska fibernätverk för att erbjuda förbättrad digital infrastruktur och tillgång till höghastighetsbredband över hela landet. För att uppnå detta mål krävs betydande investeringar och en pålitlig operatör som är specialiserad mot fibermarknaden. CapMan Infra och Telia antar denna utmaning genom att etablera ett gemensamt bolag för att öka takten i utbyggnaden av fiberinfrastruktur. Det gemensamma bolaget kommer att ta över Telia Finlands existerande fiber-verksamhet, Avoin Kuitu, och kraftigt öka investeringstakten för att göra fiber mer tillgängligt i Finland. Avoin Kuitu fokuserar för närvarande på att bygga och utveckla fibertillgångar i tillväxtregioner och finns idag i ca 12 kommuner.

”Pålitliga och snabba nätverksanslutningar är en grundläggande förutsättning för det moderna samhället och kommer att förbättra livskvaliteten genom att göra det möjligt att bo och arbeta i hela landet. Effektivt genomförande av stora investeringsprojekt är en nyckelkompetens inom vårt team, och vi är stolta över att tillsammans med Telia anta en betydande roll i utvecklingen av digital infrastruktur i Finland. Vi är glada att samarbeta med en marknadsledande operatör som Telia för att etablera en fristående leverantör av öppen fiber i Finland”, kommenterar Harri Halonen, Partner på CapMan Infra.

Globala trender och konsumtionsmönster ökar behovet av snabba och pålitliga dataförbindelser. Video-on-demand, online spel och det allt större antalet anslutna enheter kräver snabba och pålitliga nätverksanslutningar, vilket mobila nät ej långsiktigt kan garantera, givet den kraftiga ökningen i mängden data som hanteras.

”Jag är mycket glad över den här överenskommelsen med CapMan Infra vilken passar väl in med Telia Companys strategi att ha överlägsen uppkoppling samtidigt som den bidrar till ytterligare förbättringar i våra erbjudanden och affärsmässighet genom konvergens och överlägsen kundupplevelse. Fiberutbyggnaden kommer att spela en viktig roll för Finland i landets strävan att fortsatt vara i framkant av digitaliseringen. Den här nya sortens struktur med ett partnerskap passar även väl in i vår ambition att ha disciplinerad kapitalallokering där vi, från fall till fall och från marknad till marknad, ska hitta en god balans mellan risk och avkastning och potentiella teknikskiften, som mellan kort- och långsiktigt perspektiv”, säger Stein-Erik Vellan, Senior Vice President, chef för Telia Finland.

Transaktionen är villkorad av sedvanligt godkännande från berörda konkurrensmyndigheter och väntas slutföras under början av 2020.

CapMan Infras investeringsfokus är infrastrukturtillgångar inom core och core+ med begränsad marknads- eller kontraktsrisk inom sektorerna energi, transport och telekom. CapMan Infra genomförde den första stängningen för sin nordiska midcap infrastrukturfond i oktober 2018. Fonden investerade tidigare i år i den norska färjeoperatören Norled. CapMan Infra har sju anställda inom investeringsteamet med totalt 70 års erfarenhet från sektorn och bedriver sin verksamhet från kontoren i Helsingfors och Stockholm. CapMan Infra har också slutfört investeringar via mandat i nordiska infrastrukturtillgångar.

För mer information, vänligen kontakta:
Harri Halonen, Partner, CapMan Infra, tel. +46 768 71 0062

Om CapMan
CapMan är en ledande nordisk expert inom privata tillgångsslag med en aktiv strategi för värdeskapande. Vi erbjuder ett brett urval av investeringsprodukter och tjänster. Som en av Nordens pionjärer inom private equity, har vi utvecklat hundratals bolag och fastighetstillgångar och skapat omfattande värde i dessa verksamheter och tillgångar under de senaste 30 åren. Med över €3 miljarder i förvaltat kapital, är vår målsättning att erbjuda attraktiv avkastning och innovativa lösningar till såväl investerare som våra bolags kunder. Genom våra lokala och specialiserade team har vi en bred närvaro i den onoterade marknaden. Våra investeringsstrategier innefattar Private Equity, Fastigheter och Infrastruktur. Vi har även en växande tjänsteverksamhet som inkluderar inköpstjänster, kapitalanskaffningstjänster, och analys, rapportering, och förmögenhetsförvaltningstjänster. CapMan har 140 anställda i Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn, London, Moskva och Luxemburg. www.capman.com  

Prenumerera