Capona Kallar till extra bolagstämma för beslut om apportemission med anledning av förvärv av 19 hotellfastigheter från

Capona kallar till extra bolagsstämma för beslut om apportemission med anledning av förvärv av 19 hotellfastigheter från Home Invest Caponas styrelse kallar till extra bolagsstämma den 21 januari 2004 för beslut om emission för förvärv av 19 hotellfastigheter från Home Invest. Affären förbättrar nyckeltal per aktie: vinst +5%, kassaflöde +11% och substansvärde +5%. Aktieägare representerande cirka 60 procent är positiva till affären. För ytterligare information kontakta: Olle Persson, VD, tel. 08-446 59 72 E-post: olle.persson@capona.se Clas Hjorth, vVD, tel. 08-446 59 71 E-post: clas.hjorth@capona.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT01260/wkr0001.pdf Hela pressmeddelandet http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT01260/wkr0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT01260/wkr0003.pdf

Om oss

Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden.