Delårsrapport januari - september 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2003 * Hyresintäkterna uppgick till 216 (222) MSEK, en minskning med 6 MSEK. * Resultat efter finansnetto uppgick till 89 (94) MSEK. * Resultat efter skatt uppgick till 63 (67) MSEK. * Resultat efter skatt per aktie uppgick till 3,38 (3,58) SEK. * Resultat efter finansnetto för helåret 2003, inklusive realisationsvinsten om cirka 10 MSEK, bedöms bli något lägre än föregående år. * Fusionsförhandlingar med Home Invest AB pågår. För ytterligare information kontakta: Olle Persson, Verkställande direktör, tel. 08-446 59 72 E-post: olle.persson@capona.se Clas Hjorth, vVD Finans & Investerarrelationer, tel. 08-446 59 71 E-post: clas.hjorth@capona.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT00390/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT00390/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen på den nordiska hotellfastighetsmarknaden.

Dokument & länkar