Carbiotix AB offentliggör halvårsrapport 2021

Report this content

Carbiotix AB (publ) ("Carbiotix") offentliggör härmed halvårsrapport för Q2 samt det första halvåret 2021. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2021-04-01- 2021-06-30 (andra kvartalet)
• Nettoomsättning uppgick till 58 923 SEK (21 411 SEK).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 883 701 SEK (-522 780 SEK)
• Resultat per aktie uppgick till -0,24 SEK (-0,06 SEK).

2021-01-01- 2021-06-30 (första halvåret)
• Nettoomsättning uppgick till 295 493 SEK (39 874 SEK).
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 108 099 SEK (-1 875 959 SEK).
• Resultat per aktie uppgick till -0,41 SEK (-0,22 SEK).
• Soliditeten uppgick till 93 % (91 %).
• Likvida medel per 2021-06-30 uppgick till 15 595 083 SEK (3 054 366 SEK).

Väsentliga händelser 
• Den 7 april 2021 meddelade Carbiotix att Bolaget lanserat sitt LinkGut API enligt plan och nu fokuserar uteslutande på API-partners. Detta innebär att Bolaget kommer att fokusera på att erbjuda det mest prisvärda, pålitliga och flexibla "white-label" tarmhälsotestet till företag som är intresserade av att erbjuda sina egna tarmhälsotest.
• Den 23 april 2021 hölls årsstämma i Carbiotix. Stämmokommuniké finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.carbiotix.com).
• Den 27 april 2021 meddelade Carbiotix att Bolaget stärker uppskalnings- och försäljningserfarenhet i nyckelpositioner. Bolaget rekryterar Jonas Danielsson och Christian Månsson till styrelsen och Erik Deaner som försäljningschef.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Den 1 juli 2021 meddelade Carbiotix att Bolaget genomfört en omfattande utvärdering av ett nytt produktionsenzym som levereras av en potentiell strategisk partner, med positiva resultat. Bolaget kommer därmed att gå vidare med GRAS self affirmation-processen.
• Den 7 juli 2021 meddelade Carbiotix att byggaktiviteterna vid den första produktionsanläggningen, som kan producera upp till 10 ton CarbiAXOS per år, kommer att öka med start i augusti på FoodHills i Bjuv, Sverige, med planerat färdigställande i slutet av 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.

Prenumerera

Dokument & länkar