Carbiotix samarbetar med Balsgård Foodtech för att påskynda AXOS-uppskalning

Report this content

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att man ska samarbeta med svenska Balsgård Foodtech AB ("Balsgård") för att accelerera uppskalningen av andra generationens prebiotiska lösliga fiber CarbiAXOS. Carbiotix kan därmed också påskynda inlämningen av sitt första GRAS Self Affirmation-protokoll genom att tillhandahålla nödvändiga produktprover under fjärde kvartalet.

Kristofer Cook, VD Carbiotix, kommenterar
"Jag är glad att kunna kommunicera vårt nya samarbete med Balsgård för att påskynda uppskalningen av CarbiAXOS. Givet att vår första produktionsanläggning fortfarande är under uppbyggnad och fas 1 inte kommer att slutföras före årets slut, kommer detta partnerskap ändå att göra det möjligt för oss att påskynda produktionen av de viktiga produktprover som krävs för att lämna in vårt första GRAS Self Affirmation-protokoll. Det uppskattas ge en tidsbesparing om minst 3 månader i denna process. Samarbetet med Balsgård, som följer på en framgångsrik provproduktion under tredje kvartalet, möjliggör även att Carbiotix får tillgång till nyckelkompetens inom foodtech-området framöver.

Vi letar kontinuerligt efter lämpliga strategiska partners som kan bistå Carbiotix när vi skalar upp CarbiAXOS och fortsätter bygga ut vår världsledande portfölj av prebiotiska modulatorer. Samarbetet med Balsgård, ett bolag som framgångsrikt har nischat sig som en ledande innovationspartner inom foodtech, kommer att på sikt göra Carbiotix till ett starkare produktionsbolag. Omställningen till att bli ett produktionsbolag är inte enkel och strategiska partnerskap är avgörande, särskilt i början. Jag ser fram emot att identifiera ytterligare samarbetsmöjligheter med Balsgård framöver, liksom med de övriga leverantörs-, kontraktstillverknings-, teknik- och finansieringspartners som vi för närvarande samspelar med. Samtidigt är vi naturligtvis öppna för och välkomnar ännu fler potentiella nya partners, vilket är en filosofi som vi konsekvent arbetar efter inom våra affärsområden modulatorer och diagnostik. Jag är övertygad att öppenheten kommer att bidra till att påskynda vår inlärningskurva, nå marknaden tidigare och göra det möjligt för oss att finansiera vår expansion på ett sätt som är gynnsamt för våra aktieägare."

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021.

Framåtblickande uttalanden
Denna kommunikation innehåller framåtriktade uttalanden, som består av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Prognoser för framtiden gäller bara från och med det datum de görs och är till sin natur, likt forsknings- och utvecklingsarbete inom bioteknologisegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet avvika betydligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Carbiotix AB
Kristofer Cook, VD
Tel: 0708-796580
E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomhälsa genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.