Cardo förvärvar garageportsdistributör i Frankrike

Report this content

Cardo har förvärvat samtliga aktier i franska SEA B2L SAS, som omsätter ca 70 Mkr och har ett 30-tal anställda. Genom förvärvet stärks affärsområdet Doors ställning på den franska marknaden för villagarageportar samtidigt som produktprogrammet kompletteras.

SEA B2L, som grundades 1992, distribuerar villagarageportar och grindautomatik till specialiserade återförsäljare i Frankrike och har bl a varit en av Doors distributörer på den franska marknaden. Förvärvet kompletterar Doors försäljning av villagarageportar i Frankrike och dessutom blir grindautomatiken ett naturligt komplement till Doors produktprogram för konsumentsektorn.

Förvärvet beräknas påverka Cardokoncernens resultat marginellt positivt under 2003.

Cardo Door är ett affärsområde i Cardokoncernen och en av världens största tillverkare av industriportar och Europas ledande leverantör av dockningsutrustning. Dessutom är Door marknadsledare vad avser service på dessa produkter samt en av Europas största tillverkare av villagarageportar.

Malmö den 20 januari 2003
Cardo AB (publ)Dokument & länkar