CARDO TAR ORDER PÅ PUMPSTATIONER I NORGE

Cardo har skrivit avtal på fem nyckelfärdiga pumpstationer till Sandnes Kommune i Norge. Ordervärdet uppgår till cirka 35 miljoner kronor. Anläggningarna börjar byggas i slutet av augusti månad.

Ordern som tecknats mellan Sandnes Kommune på norska sydvästkusten och Cardos division Wastewater Technology Solutions, med huvudvarumärket ABS, omfattar fem nyckelfärdiga pumpstationer för hantering av avloppsvatten. I ordern ingår leverans och installation av komplett teknisk utrustning såsom torruppställda pumpar, tankar, rörsystem samt kontroll- och övervakningssystem.

Anläggningarna ska levereras successivt under hösten 2008 och våren 2009. Samtliga fem pumpstationer ska vara i drift sommaren 2009.

– Ordern till Sandnes Kommune visar på vår förmåga att skapa tekniskt avancerade lösningar och utgör exempel på att nyckelfärdiga koncept är rätt strategi och att denna typ av kompetens efterfrågas av kunderna, säger Peter Aru, Cardos VD och koncernchef.


Malmö den 26 juni 2008
Cardo AB (publ)

Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar