CRAWFORD INVESTERAR I NY PRODUKTIONSENHET I RUMÄNIEN

Cardo har beslutat att investera i en ny produktionsenhet i Rumänien, i syfte att ytterligare stärka divisionen Door & Logistics Solutions konkurrenskraft.
Som ett led i processen att optimera produktionen har också beslutats att avveckla enheten för dockningsproduktion i Tyskland.

Cardos division Door & Logistics Solutions, med huvudvarumärket Crawford, har genomfört omfattande förändringar under 2005 och 2006. Ökad effektivitet inom försäljning, service och produktion har gett positiva effekter i form av ökad tillväxt och lönsamhet. För att ytterligare stärka konkurrenskraften inom port- och logistiklösningar har Cardos styrelse beslutat att investera i en ny produktionsenhet i Rumänien.

- Inom de strategiska kundgrupper som Crawford riktar sig till, dvs internationella bolag inom transport, logistik och handel, ser vi en stark tillväxt i de östra delarna av Europa. Vår investering i Rumänien gör det möjligt att erbjuda en ännu bättre service och tillgänglighet för dessa kunder, säger Peter Aru, Cardos VD och koncernchef.

Investeringen i Rumänien uppgår till 30 MSEK. Produktionen beräknas vara i full drift från slutet av 2007.

STÄNGNING AV PRODUKTIONSENHET I TYSKLAND
Som ett led i processen att optimera produktionen har beslutats att stänga Crawfords enhet för dockningsproduktion i Wennigsen, Tyskland. Detta innebär att cirka 80 personer kommer att beröras, och förhandlingar inleds nu med fackliga representanter. Kostnaden för stängningen av enheten i Tyskland beräknas uppgå till cirka 85 MSEK, varav cirka 55 MSEK avser nedskrivningar av anläggningstillgångar. Kostnaden kommer att belasta första kvartalet 2007.

Nedläggningen i Tyskland i kombination med investeringen i Rumänien beräknas ge en positiv helårseffekt på Door & Logistics Solutions resultat om cirka 45 MSEK från 2008. Effekten på 2007 års resultat, exklusive ovanstående stängningskostnad, väntas bli marginell.

- Ovanstående förändringar är positiva utifrån vår ambition att ha den lägsta produktionskostnaden i branschen. Vi koncentrerar nu Crawfords dockningsproduktion till tre enheter; i Spanien, Rumänien och Kina, säger Peter Aru.

Malmö den 6 februari 2007
Cardo AB (publ)

Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Dokument & länkar