Ekonomisk information från Cardo

Report this content

Cardo AB publicerar under år 2003 ekonomisk information enligt följande:

10 februari Bokslutskommuniké 2002
början av mars Årsredovisning 2002
7 april Bolagsstämma
6 maj Delårsrapport januari - mars 2003
12 augusti Delårsrapport januari - juni 2003
29 oktober Delårsrapport januari - september 2003

Malmö den 28 november 2002

Cardo AB (publ)Dokument & länkar