Allenex säljer sitt innehav i AnaMar

Allenex säljer sitt innehav i AnaMar AB till bolagets huvudägare Koncentra Holding för en köpeskilling om 1,7 Mkr. Allenex har sedan 1998 varit delägare i AnaMar, ett bolag med fokus på kroniska ledsjukdomar. Allenex har inte deltagit i finansieringen av AnaMar på flera år och innehavet motsvarar idag cirka 2,1 % av det totala aktiekapitalet i AnaMar. Redovisningsmässigt är innehavet upptaget till noll, varför överlåtelsen för Allenex innebär en motsvarande vinst under andra kvartalet 2013. Det avtal som nu träffats innebär att försäljningen slutförs under juni månad.

”Genom försäljningen av aktierna i AnaMar har samtliga innehav från den tid då Allenex ägnade sig åt investeringar i forskningsbolag avvecklats. Renodlingen till ett rörelsedrivande bolag inom transplantationsdiagnostik är därmed fullt genomförd”, säger Anders Karlsson, VD i Allenex i en kommentar.

För ytterligare information kontakta:

Anders Karlsson, CEO Allenex AB, tel: 070-918 00 10, e-mail: anders.karlsson@allenex.se

Allenex AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2013, kl. 08.40. Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 54 personer inom Allenex-koncernen.

Taggar:

Dokument & länkar