Genombrottsorder i USA för Allenex med SBT Resolver™

Ett ledande USA baserat HLA laboratorium har valt Allenex amerikanska distributionsbolag Olerup Inc. som leverantör av sekvensbaserad HLA typning (SBT). Laboratoriet, som är ett av de tio största typningslaboratorierna i USA, har under en längre tid utvärderat och validerat SBT Resolver™ från Allenex partner Conexio Genomics. Laboratoriet har redan lagt sin initiala order, som även inkluderar mjukvaran Assign-SBT™ 3.6+. Det årliga försäljningsvärdet uppskattas till mer än två miljoner kronor för 2013.

“Detta är en genombrottsorder och ett avgörande steg framåt vad gäller försäljning av SBT Resolver™ för HLA typning vid benmärgstransplantationer”, säger Anders Karlsson, VD på Allenex. ”Vi är glada och stolta over att kunna matcha kraven från detta ledande amerikanska HLA laboratorium. Det är extra betydelsefullt för oss då vi arbetar intensivt med flera andra amerikanska HLA laboratorier som befinner sig i liknande processer gällande val av SBT lösningar”, avslutar han.

Allenex/Olerup Inc. har utvecklat en stark närvaro på den amerikanska marknaden och det ökar möjligheten till avtal med många av de 65 amerikanska HLA laboratorier som i dagsläget använder sig av SBT typning. Allenex/Olerup Inc och partnern Conexio Genomics kommer att vara ensamma om att tillhandahålla programvaran Assign-SBT™ efter 31 december 2013. Det är den mest använda mjukvaran för SBT typning i USA och den senaste versionen av Assign-SBT™ (3,6+ samt kommande versioner) kommer endast att erbjudas HLA laboratorier som en del av SBT Resolver™ produkterbjudande.

Beslutsprocessen för denna typ av laboratorieteknologi är relativt lång, 6–18 månader. Ett växande antal amerikanska typningslaboratorier utvärderar nu SBT Resolver™ lösningen. Tio amerikanska laboratorier befinner sig i slutet av sin valideringsfas och mer än tio laboratorier är i en tidigare utvärderingsfas. Ytterligare centra har konfirmerat att de kommer att inleda en valideringsprocess under 2013 och Allenex/Olerup bedömer att flera av dessa kommer att bli kunder som under året börjar använda SBT Resolver™ lösningen.

För ytterligare information kontakta:
Anders Karlsson, CEO Allenex AB, tel: 070-918 00 10, e-mail: anders.karlsson@allenex.se

Allenex AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2013, kl.11.15. Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 54 personer inom Allenex-koncernen.

Taggar:

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Dokument & länkar