Pharmacolog genomför en nyemission på 2,7 Mkr

LinkMeds portföljbolag Pharmacolog i Uppsala AB genomför en riktad nyemission på sammanlagt 2,7 Mkr och får samtidigt en ny delägare, Bridging Business Development AB (BBD). LinkMed investerar 0,7 Mkr i bolaget och BBD 2 Mkr. Pharmacolog är inne i en intensiv utvecklingsfas med målsättningen att få fram en fungerande prototyp av bolagets produkt DrugLog.

Pharmacolog är ett svenskt medicintekniskbolag med säte i Uppsala som utvecklar ett system, DrugLog, som kan kontrollera innehåll och koncentration av flytande läkemedel, exempelvis cellgifter. Många flytande läkemedel bereds idag manuellt, vanligtvis vid sjukhusapotek eller på vårdavdelningar och det är inte ovanligt att det sker misstag vid beredningen vilket allvarligt kan skada patienterna eller medföra livsfara för cancerpatienter.

”Detta är ett problem som berör såväl myndigheter, vårdgivare, sjukhuspersonal som patientorganisationer”, säger företagets VD Kjell Westerlund.

”DrugLog kan markant förbättra patientsäkerheten inom sjukhusens cancervård, något som samstämmigt efterfrågas. Produkten har potential att i framtiden bli betydelsefull även inom andra behandlingsområden”, säger LinkMeds VD Ingemar Lagerlöf.

Pharmacolog blev ett portföljbolag till LinkMed under 2007 genom en avknoppning från ONCOlog Medical. Nyemissionen finansierar upp bolaget för att hantera CE-märkning av DrugLog vilket är ett viktigt steg i utvecklingsprocessen. Tekniken är patentsökt i USA, Europa och Japan.

Bridging Business Development AB är ett affärsutvecklings- och holdingbolag som fokuserar på internationella satsningar inom life science och high tech.För ytterligare information kontakta:
VD Ingemar Lagerlöf
Telefon 08 - 508 939 93

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Dokument & länkar