• news.cision.com/
  • Careium/
  • Omstruktureringen av Storbritannien medför nedskrivning av kundfordringar om 15 miljoner kronor

Omstruktureringen av Storbritannien medför nedskrivning av kundfordringar om 15 miljoner kronor

Report this content

I samband med omstruktureringen av Storbritannien har bolaget genomfört en granskning av balansräkningen och identifierat ett nedskrivningsbehov av kundfordringar om 15 Mkr.

Omstruktureringen av verksamheten i Storbritannien som påbörjades under fjärde kvartalet 2021 syftar till att slutföra integrationen av bolagets förvärv och skapa en långsiktig lönsamhet. Detta förväntas ge en resultatförstärkning om ca 35–40 miljoner på årsbasis och de estimerade transformationskostnaderna under 2022 uppgår till 15–20 miljoner (exklusive nedskrivning av kundfordringar). Transformationskostnaderna förväntas belasta resultatet under Q1-Q3 2022 och omstruktureringen beräknas slutföras under Q4 2022.

Den 29 april kl. 08.00 (CET) släpper bolaget sin delårsrapport för första kvartalet 2022 med en efterföljande telefonkonferens kl. 10.00 (CET). Under den webbsända telefonkonferensen presenterar vd och koncernchef Carl-Johan Zetterberg Boudrie rapporten och svarar på efterföljande frågor.

 

För mer information vänligen kontakta:

Carl-Johan Zetterberg Boudrie, vd och koncernchef, +46 (0)703 35 84 49

Mathias Carlsson, CFO, +46 (0) 727 09 56 65

E-post: ir@careium.com

 

Denna information är sådan information som Careium är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-28 18:00 CET.

 

Careium är idag marknadsledare inom välfärdsteknik i Sverige och Norge samt en av de ledande aktörerna i Storbritannien och Nederländerna. Den positionen innebär att Careium är en av de ledande aktörerna i Europa som tillhandahåller välfärdsteknikstjänster. Careiums innovativa lösningar förbättrar säkerheten, livskvaliteten och självständigheten för seniorer såväl i som utanför hemmet. För vårdgivaren betyder bolagets lösningar ökad effektivitet och möjlighet att lägga resurser på mer värdefulla aktiviteter. Careium är en av få aktörer som kan erbjuda hela kedjan med trygghetslarm, sensorer (fallsensorer, rökdetektorer, rörelsedetektorer, etc.), tillbehör (kameror, elektroniska lås, läkemedelsrobotar, etc.) och säker kommunikation med larmmottagning: bolaget tillhandahåller en komplett digital larmkedja.

Prenumerera

Dokument & länkar