Start på måndag för Carema Hälsocentral Bomhus

På måndag den 1 november startar nya Carema Hälsocentral Bomhus. Trots att starten sker två månader tidigare än beräknat finns de flesta medarbetare på plats och full tillgänglighet till hälsocentralen erbjuds redan från dag 1.

Hälsocentralen ligger i samma lokaler som den tidigare landstingsdrivna hälsocentralen. Fyra läkare finns på plats från måndag, en fast läkare och tre långtidsvikarier. Även på sköterskesidan och övriga personalkategorier är det väl bemannat.

- Vi fick hundratals svar på våra platsannonser, intresset har varit stort och det har varit lättare att bemanna i Gävle än på de flesta andra platser i Sverige där vi startat nya verksamheter. En förklaring är säkert att vår befintliga verksamhet här fungerar mycket bra och att vi kan erbjuda medarbetarna goda utvecklingsmöjligheter, säger Lasse Källström, regiondirektör för Carema Sjukvård Region Mitt där verksamheterna i Gävle ingår.

Några medarbetare, bland annat en läkare som för närvarande arbetar utomlands, kommer att ansluta efterhand. Detta eftersom de har uppsägningstider från sina tidigare jobb. Men vikarier har anställts för att täcka upp tills de nya medarbetarna kan komma loss.

Bomhusborna erbjuds telefon- och besökstider hos läkare och sjuksköterskor från första dagen. All utrustning, IT-system, telefoni och så vidare installeras för fullt just nu och under den kommande helgen. Information om listningsförfarande, öppet- och telefontider m.m. kommer att gå ut till hushållen under veckan.

- Vi har inom Carema väl fungerande rutiner och stor erfarenhet av övertaganden och uppstarter av verksamheter inom primärvården. Det viktigaste är alltid att patienterna snabbt får tillgång till god service, konstaterar Lasse Källström.

För mer information kontakta: Lasse Källström, regiondirektör Carema Sjukvård Region Mitt, telefon 0706-808168.

Carema Sjukvård AB är ett av Nordens ledande sjukvårdsföretag med verksamhet inom specialistvård, primärvård, psykiatri och bemanning i Sverige och Norge. Carema Sjukvård ingår tillsammans med systerföretagen Carema Care och Mehiläinen i Ambea AB.

Taggar:

Dokument & länkar