Norrmän skall lära svenskar vårda kropp och själ – svenskt vårdföretag köper norskt rehabiliteringsföretag

Ett av Sveriges största privata vård- och omsorgsföretag, Carema, har förvärvat Friskvernklinikken i Norge. Sjukgymnaster, idrottspedagoger, psykiatrisk expertis, rehabiliteringsläkare samt neurolog arbetar tillsammans med bland annat förebyggande hälsoarbete, depressioner och nack-/ryggproblem. Hittills har Friskvernklinikken fokuserat mest på kroppslig rehabilitering. Nästa år kommer företaget att satsa ännu mer på den psykiska rehabiliteringen, eftersom utbrändhet är en stor anledning till långtidssjukskrivning. Friskvernklinikken har 30 anställda och en omsättning på 22 MSEK.

För ytterligare information kontakta: Ralph Riber, VD och koncernchef, mobil 070-875 66 89 Stellan Ungerholm, VD Carema Specialistvård, mobil 070-514 10 88 Sven Chetkovich, IR-chef, mobil 070-558 39 19

Dokument & länkar