Beslut vid Carl Lamm AB:s extra bolagsstämma den 27 juni 2008

Vid extra bolagsstämma i Carl Lamm AB beslutades idag att ändra bolagsordningen så att bolagets räkenskapsår skall vara 1 juli – 30 juni. Som en följd därav kommer bolagets innevarande räkenskapsår att förkortas och löpa till och med den 30 juni 2008. Genom beslutet anpassas bolagets räkenskapsår till moderbolaget Carl Lamm Holding AB:s räkenskapsår.

Carl Lamm AB (publ)

Om oss

Carl Lamm levererar kompletta lösningar inom dokumenthantering och tar ansvar för utbildning, service, support och kvalitet. Carl Lamm som är agent för Ricohs alla produktområden, är även agent för Samsung MFP, copy och fax samt Philips och Francotyp-Postalia, vilket ger en unik produktbredd i Sverige. Carl Lamm samarbetar med utvalda återförsäljare på marknaden som är ledande inom IT och kontor. Carl Lamm har ca 380 medarbetare och ägs av Scribona som är noterat på Stockholms Fondbörs.